File #4102: "Suffolk Journal_1980Feb07_vol35no21.pdf"

Text

..

,,

Novelist Kurt Vonnegut is awake,
not dreaming of 'human dignity'

nudp .....
,.u,Jlat• .... •w
1/p,-r··
,
_

.. _,._.."' ...

_..,
ot llw aowtl ...._,. .......
-dlldlJotlol.._ ___ ...

--..
--·
SIJffOll\JOIJ��•t
_...,,
KV/IT VO##IOVT,

-••-•/tom•.,_"'

OIi• _,, .,,.. 0/pt/r, a,

--...-.n.--

ol&NUtlMm .............. ...
-..tuillocl Ila ..,... lanaw lO ....
1'wolo.Ha-,--ltlo ......

•-DI".__,......, .. �..
_. .... _"'....

COIINE!I VIEW

UM lwo•.dlanlinualartctla ..........

•dimot ............... ,,,.
VOU11t1Ut"°"'• IIONMEGUT-9

IUFFOLlt UNIVlfll&TV,al.ACON HILL, IIOITOflil. MAIi./ 11171 n>-1100 •lZl

Proposal okayed
for leaders funding
lllud1nto holdlna <ll'taln loodrilp poolllooa iJ> tho ut>h•nltJ mar be
com-i.d f0< their -k.
A...,,,.laa tu lloud of 1'11111- mombof J<.i>h Shaul:..•.1ttod1111o CO<Jld
be paid fo, their dnio a.net offotlo II It la d-mlntd 111111 tholr loodonhlp
pooltlona - Ibo criteria of rodent JUldellMa and II tho Ftnandal Aid Offi«t
fl,. the •ud1111 bt nood of lbtanclll .....,noo.
Tit. d«lllol> la a l'IIWI ul ofTuru by buad1111 0o......., Aaoc:lallon
l"Naidoet William Sutherland and Flnanrlal Aid Oirec<or Darrlo Lincoln. F o,
•...i a,1>11tha, Sut!talancl IUld Lincoln 1111..
INlitn, lltor""I"' WIJI to
flna..JoDJ ... otud•to wbo
PJ .__Ip ,..UC,.... IID<t IUl{la,atle
.....,..,ho.....,lpo,.... ton!llaatad two,_.....,,

..,. .... Olma

""°"

•old

==.,.-_ -lo �,., ...._,.......i:,:,__._�__... _.....,."____
=�:::., · ..
-·---.. _ ...�_� ..=
=.-��-..::
IO lit• loud of � f\a&IWW AJd

A,,__IMIOA--od

;!;....-::.1:u:

..._ 11w ....,_. oo• '""" llo-lOd
!O ... _.,_

...,.....,_,i. ........ -

-IIOP,"""'L...,.le-t:1--

•�flll f\lbtknc... • f'INniW ak1 .....

-__ -----81.........
,- ..........
......

$1'1JOl!NT LIAM/IS_,,•,_.. ___ I<
___ _

Sophomore president
..... _,,.._.,ii,..,_ dis� from SGA
- loll l"'"' "'- -Dr...i
--.- .... - ........

"'--, ... - •

..... _,""".,_,, ....
.... .....,.._,....,
....................
.............
,..._

-. ......

,
.......

_
......._ rirNdUwt,-Uorw••

......., ..........,._......_,.�
-. ....... pold.-­
A., lh..._t

,

-

and•• 4Jdaol

r..lU.•

M _,. It .oi& ftC.lnty Wte ot II�\
flotlln-. I � lhM tw l'OUld nc:,t �
..
.. ftl tfClll or WNftl bu, only lhlll hn
IDcitrpm.aUo11WMdift«fllllthomLba&IJl

Trustees vore to
disclose financ

page 2
Painting political

expt"l'ience

page 8

Gigolo a cheat
page 10
Rams regain
offense

U6totJI f'Nd UlfO"Cb UI• 51\6dtat
,....,._. Al-.t ll•••IIIOO� wold! lo
publl- by •• Ollko ot IINIU.,
Ed_.Jon, .,d W<illff lltKWI end lo
...,.i.n,
"I .... nod ..U.ifte
d
th.I tpldfkaUy ptOWbU-4 U ttundl..
K\tditol IMdffl l." Uneoln \Ud.
:II• ldded &llo Ulal ttw u.olfff'llly ••
WMD&lh•f'ICU.l.tkMMdalt'd f'd>Naty, 1971
whJdl Wft'f' 1n1,rtm NC\,llaliuru In Ou,
pl'lllttll!lt ot belri.1 thaJ'lfllld, 1"' ftf\&IMk>nl
Unc-uln � _.. dl&ad Aue-,, 1119
l1Mt �kMY, 11ttUroifl1 h> Unmlo..
.... Uta • work ttwdy ,ob would btt •
paytn, job uubld,, th• vnlnr11ty. "'We
mo't hlffUM ,1t,to,m do mho1QlNf W(lfl If
t hey wol6ld bt ,-kt uuUldfo lh•
yalffftM.y," UIM.'OU aa4. Abo. • won.
lludy Job tvlffOI bf- OM 0.M WU fOffll&U)'
I IIOfMhtd,111 job. tuffl • mabtLamum
nd ..now �...w Md dmn.l
�tlom. .. W• C'.:ta'ldh1pl...,111 flnplo)".
\\', Mtt W i.o..or Out puaJUotl,'' 1M Mkl
tlwn- a.""° aho rftJ.al� lnd polJUal

.,.,.d.

""'"""'"'
n.., .....

page 12

,.1 "'"UnCl-11.h Sutb•Nnd,
and .,....,..a month• or naht.1Uoa, Uncoln
rondudNt th.a rompt, Uon ftw Mudfflt
..
1N UAOCASJMg114

lapoacw-.

0-

b1Mlrll0nln

,....._,

S..

l'luwn!mul - loy U.. JINllaary llfflt• - t8JllBI oo
�ul�lnd�IOmtel

..._...._

AttonNnc La 50A Vb P'n!IWtat
Roo.,n.Mt<Jart,.'t,wbolllolkloe1.i..
SIRB, LIi• � .. madit fOlowloa •
app� lwo ...,.l ln"""'1pdoa by
U..8JRB-.11U..-olSOA.Sold

�-:!'-.::.�-=-�

MtOt,tay •• retttrta, &o a.dliU"l
to<balrtllM ,.,...._ 1,1111 � 80A �
OummlUM...Molt of LIi• wc.l .. lllllnc
on tCo•dlainnu
and Sopbomcn
lt.«pn!wQlatf'9) Bln-y f1up:ftld.," N:J

l
J

..-..,.

R&ndaJ1 dlidfn.d romtnttal Qb hJI
cllin,i.-1 pendlftl touo-' from Slvdiml
At:th1Un Dlttn;or 0-,w Andllnon.
f'ttlfdlnl to di• t;tudfflt budbool
1b. Lot, Ankt. IV,._ II, Randall i.. Ow
rilht \o _.,,..i UM> SJRB'• dwtllon by
wriUnt Ult 1anlfftM1y ,...dt.nL Althoup
• ttm. llmh laoo& {Mntk»Md 1n Th• Lot,
Or,u or Sl.uden\l 0. &.di•:, SuHtun ..
.,..
dl.11 Uw ■AJeal lbould tw, 11\act. In a
� MKMUll of dnw wtlldl ht, ....
• flffdUlcla)'I,. Sullruaid l.b■I Randall
hla 11!\UI M'lll Mond,iy k> appNI lhe
d•dlkm. AJ th'9 wrttiq. no holler ft-om
R.■.ncWI lw _. ntttll"M b)' I.he
"'-ldttu'•
A<nWdla1 lo Mteart.by, lh• SJR8
d•f'lllon ... uunlnM>w. llowrn,,
UIOll)'moua � cay U.■1 Lb• dN'h.h11n
.,. ■ .1 to ;I tphl 'NJCP, WlH•ft .W !Ibo.at
{
dtN rontncUction, k�, �.Md
(Uffl._'ttt'fll,

ornc..

ASSOC/A rtON V.:. ,,,_,,,,,,. Robtlrf
MtO,thr Nt'f r/Nf � VP
l'rHld•rtt SHrt R.,..,r, __,,...

sruoENT

GOVERNMENT

.......... di,,.,. _____

ftUi. RandaD ... 6milllM tram SO.A
--� ot ._._, SO.A a.,mbm
&om IMl ,-, --,� f'tomU.•1aa111
riul,al.... wftb I Wlfflhtc. MtOlrUty ....
&Ni tb
... mN!t w"5dli ID9'0fwd tonne,
S..o, Rr,nwut.alhw Hfrllm. ODW:u and
f'1"tJvnao � mu
Vah1ccl, ••ldif'd In Ch dlc:Woa
f'Onftffl.._tRMdlJI.
'"PRE5'0ENT PIP 5

rum.,

l

Sutherland: leader funds
'great accomplishment'

Releasing investments
to be voted by trustees ·- °""""" ....-1.., ···- ......� �.... 1\,- •IIW•...,..
...-.,.. _., ·....__,-......,,.,_,......... _,, ..... -""-�-­
- ..._,...,,,_.,_,._ C::::.:.::!'.:C:�� �,-:.,-:..r::-,..,:
....... ..,, ,_

....., __ ..,_ .. ""·
,...ilOA,......_
---··_., , _._., .. __.. __.. ...,._.._..___
,. ..,._
.......
__
=:.-=..�= ,-...,z; -.....,�, ............ �
�:".:�!i"'.:-:!·t.: ·:

..,,,_�

Ti• •DWLG!affll Uut lht ,..,__
, -lpCo_..... _lon..d
tlt\aM..., � iludtat ltlldffl wl&lt
WiOtl ....,, fflO..--WJ "°"1111'1 I f"Nnd a(
1ppe.. ,.... ... 0o'fflUMn&
,
U.•
Aaod!IIJoa _._.. • taar ...

u.,

_,.

,.._.otnt
UlffllOd

_. dut lladoaan, nllio1 Ule tlllcWoa•

c.,..��!.ywould n,se ba••
':.. .:-��
t,. i-,
•uctimu to
..,...,.. y ...... __,.,..,.,.....,
Aloi .,__L ..,..,. -... ...... F
lnw ,n11n-• ..i
�.a,.,.
tttbnkaPU. b.t lo ht •Of'Pd � wll.'
lllwwlollld.

MISIW,,T 1'HOMAI A. 'ULHAM -,, ,,.,., M ""',,,,_.,, • ,.,,_ ro th. ea.rd;
r_,_.,,,,.._.,_,___,_,.CAl't

80A VW. ,,,..._l Robtrl. Ml.'Cuttly
111"'••-0l ... lll... ..._
H.rrff&o.ll'l_..111Mlm1tardNI

_..,ot..,._.o.._..

_.._ ___ .. _
..- ..... -..,,_.._..._,..,.._
--�._.... ...
_ .............�-

,..,,._.,,
__ IO_,,,__.,_,..


--•.....,..,to
.._
...
_.... ,.. ,........
, .......... ,_

---...-..
IIOA-n.-,-,.,.._.,ko

""'"""'so,._.."'"" -

......, ......'-llto .. a.rt
....._,..u:11.,-.ta.
Cora
..,_ tkbt ,._. hoa &a.. �
Uwo C-.,, ..... IIOA�
..
'-' J•tn ......
lnoUlffacUoa, .. SOA

-daaud UIJ...11 IOU.�
Commklff lo Nptir a WOba door and
...... •llld wtn ...,_ • 11Clo_ Ila.,,._
.
-tlurd lullulfllar ColllllllUN
� 111--ic.-,-.,..ot
aa.u.-Mta-....._wtoO..ot
8llldlall O ...., ...........,
...........
IO,.._!IOA�
IOCOIJnrood•�wUita.J�
II,, 1.1:.A.A. _Ooo_

__ -...............
---...- --. ........... .............
..COf,lflil�
,.-__ __.. _ --� __ ____
___
___ �____ ___
--to
.......--.... __
=--��
_..,, ..._.,..,_.,...,
----....-..
.,,alk■-i.,-11,.__.

'All. _...,., __
......... a.- __

-.-.-....., ..I\.

tMIU# tt.1 _. tDowcl '4 m•bllla ,..
pmilbt --- ot hll Ul'frintt:t' .ct la■

-'•fftdolAIINrima'81.......... ....
ltHft lo t\r .. 1U1n ... .....,

..i,...-..,,.,--\--

-·· 111, __ _

-··· - a.aitlMo ....

����'".;.:-:..=�

1'IMt di.In'" •• ,.......,11 .-WW bl"'
.... uu,1i1111ntOM11ht•ttw.l••--CAt'I
111tkiiuklnt1f0t...
l•�•11rtna• ,:,I C:APl. 0.
KallfM.
.
..-.ct, -.,,.. ,.,...._, , Coundl i.ddn'I
.."'
ow, nN litt.Wr •d Mid lt..,.'d •nd
ll!wtr ow". •• wrol# .n 11UflMlh·• lfltMt
b lMtll 1
tyu., wk1I •• wanlt'd
h Atrtc:. but lh•f'C>UM_il
��!;t-�

�l 1·homla
f'\.tlbam •Ill
Jlft')M'al lh• kotlttr ht lh•n.11 tlitNiNI ltl lh..,
mo,Uhl> ffifflJoa ftt-':l W�.

=

OOjillt1kJQ1o�,......_

n.o.n.f) pf'lt K&U-..• •tWf91 brat,C,..
Vint '"'-ldiffll and TfT•UJYt t·,-n,ta X..

'!u-':t';:s· :'c�.�:

,nur,'fWlt'w.lUt.
OUw,, 11n.l""'6LIN la lh• �•U'f,
l'l.� wlUI UI• ..Uln.a ot lilOeb wUh
SuuU!I Afliala twtt\ttp&rlJ,. Int wt'IIIC
dl...untnlot�ttor

............ lllcCM.ay,


Q�
-111•--u- ..
...,t.411 .......... ot ....
.... not ........

- IOI fflHnl to � flMdall, tMd

T
O:.:!... .:._� ._ .........

....., ... IO.........ltmlf._'"°"'°"'
oh,_n,_,,,_...,,.kNL

,...._.I&.

0tw t:a1,t ll'IYOtfltd • foa..,,-• 90A
............. 0- ..... fflU'1W

bJ-N-

�-.....11,0 ..... oc..iu..
,.... ,.._ .......... ltA1'11 w41 llo

- a..11. -�, ........ ...._
_, OIMtl 111ft Lh• bolnl ktobd 111111t.• at
IWO timl# e-.. km,lriac .....
�l'M:Jil m.mbtn 1lM Wflff fOlffid In
'ftoUUo. ot 90A

::.C.":'s.���;.��=
(

...
=« ".::"'��=- �' ....

°"'-1 _,.llN .. alkl•ff UI 90W Md•

,,�,IIIH net 1taa,ia11 lila.e OIMf
.....,_ ..... i.,tllint __,,.
IIOA-

- 0.. --- ........
__ ,...,.,.21.
�•--•..U..otdtll-

ui..,,c--..a ...... .._

.. ,... __ _.lly ...., .....

tlnl\t,oNda .. __.... .. ......

-- ••coo.cw ,_ c., ...............

....

�.-Id!-�.., ..
--- UlUO Is a - ,....,,

,.._

...... -.. ,
.... 1- ,_....,

-� lin &a.tlll'Nlt:•IUwu1 W.a1Jnr11ill011la

"''Of'nld .-ua ....,.�• ....._

lllYtlhs llprm,a.loflht1RtpvbUt'altnd
..,r..._. � tor TO '""'"' of u...
u. ...
.....,..._.,,,.....,otuw....,�
orupl•d b)' lhtt W It,, nunorily
pop\lMlkHlflOPffl'.'"1'..._b .. raffly lllMt loowaltr,ad&M
womitff nttltot ..k Job, kl Uli• r1'-'ttvnt.­
u,, .,.. batffd f'tOffl lh.�N'r.'f'lllfl,
m"Or'Cllftt lO lhtt rtpoe1,.
Kl1Un1 ffllllbd, '°1'b•fart It UMI U...,.
Uh1ffolkl cou.Jd bfl tUp,ortlq lb•
apuU\,id •J"llnn ot rtriM wpill"llllla
..
n...,11tould,upportourowt1(0Ual .
CA.ti. •"-'' w�•• fflfftlaa.
lilt Md: If
fmlbl ft!CNIY• lhtb '°nf!
IU. t11fflatbd Klllnw1, "W•wUI •k U...m 10
dlreu.'"
Altno,up F\IJllaffl 9 \IJUUr. ol Inion
I.bat wlU bP lilNi �d CA.Pl nfftv. u.,
lat Ind al fot di'f"tltmftU, h• doN noc
know wt.y U.. l&fttW'tt'IIIJ •u.tkl pn,,f•t 1.u
la"U In Su,.uh Ahlru,1lnkt1d
f.'OrPOf'II_, ..... ot Affwnqn bMi"d
lrldt.ttlr

illo<�-•-""'"'1Ml.., ...

When you
give the
United Way
yQu give to

•••iwd

+

Amarican Red On,u

A l't.EASlO $GA � ..,_, ,,.,_,. MMd rlttl � IIMt dw Tlld•
St:/toMnh10Cbtn,t,i,,...,,-,rofwtdf��n�'-dliw&

Friday the 1st, an unlucky day

for burned Brattle Book Shop

b Hlcbonl HolMn Caprio
._.",Ill ll\onlf tricwy U.- lltb'uhat
In IHlhM:l)', but lhll Jffr FriCS.y t� ,....
WIii In •Xlrwmf'I)' Md dllly. In Uw fa,fy
QOf'111ftl boun 1.h• Bra&.1'- Ro�lt Stlop. lhf'
okwM N>nllfUH>UJ anUq\Mriu boobcOff
1n A.nl4tfka. t.aun• -apl,td by n..m.
and .-.1eompl•'8JdH&n,y•L
f\,rtunaltl , "fltlbff �" lllmtlioul
ownet, Ge<wttt mu.. nor u)' of htl ••ft
•t"' In lhf' bulldlnt II th• hn•. fo, U.11
" u. ,,.1,1\11. but uu, lea ot "'"'
100.000 buub. manu...-rlpti ind� ot
\mt'fff'an1 b tot. mournf'd
R,IU l'llblll' danu1p .-;u ,--,u,N11 J tu bf-

In llM llf'H ul '150,000 ud Uw htnary
louts ,..oy �di lll• -ail.Doe doUar
marl. eu, Utt fflil'IMril'I ..... t�

... _,...
::•�;":'.._'="::,o.:::.�m:

Somt or u., wmb deftroJNt Wtn
- n.. .....,, or T.S. EllG<.


.nttnotWUl.al.,..ha1u1t(n,.Onapodq
ocw towd ntclt a dlffiPM or Selbla-r
bmwstnc for• booll:, ►At..-.rd lt(,w, Snow
prNrtnlfflf hilt talfll boc)l lo Cl,-. s.n.
t'•htw•II .Mro.Un1 lhn>Ulft lh•a.lff, ffld
nufflf'n>wolhtrHl4>nr, notabkot
l,a.c h<>Pf" 14rf'OPIIO'<)(,nuplhr
1tnTI notn Uw old "Utt

,,....n,

Committee
looks for
'Rat' ideas
,.

byJ,bnK u.tw
,,._
lfcltJI Uu\'TffiJDtnt Allitriatk.rt
unl1
RaU». n., Cummlu"' �d •
"'"W.t IMI •Nit W dlltfb'IU°te _...kb
� wUI tub up lh• pmpow,I to b9
A. hlba •
Th
tw.tlfd 10
�--. Utt ,,,_lbk ndn.t.Mem,,t1l ul
Kat.n1bUan

,
IUM ellW "' wllh • ,.. or
,,..
•hkll t'Uldd be •nadf II
clui
R.albl�lan. IM.II Ul11 p,opulllllu not t.fll
.. d,ddtd h.1
.111ntu
Onallt.-d, • tb1
wct,,ntJ fl. ft,rldl
�It IJfan uf
&lU,u bat°"' hudln1 • propou_. lb
Nh&.n.
'Tht ll flt Id.... ru,c:Oftlr@Uln1riohtGN
" Rlttttlt,Uat'I wtU, whkh lht! ronunlllN

.UI�: .::'.!IIIJ���-'rr. :::
""1WC1U.1,ru,ott.._

m

tff

'::::!! ,;: �:-:�:

...........

.trid
wbUfl lhfy fNf II llbf

Money allocated to six clubs
at Presidents' Council meeting

/'I.AN1 FOIi Sl'RINGfFST.,. •- n, tho,.,,;.;;,., :.O-i .. -""• S,,.,""
Pro,-.,, Al,-,,q�

Tho kMrlam -bllof
1
lu I.Ue pll1 "' • na&lonal
t'lftffff:
11hutW., comp,W... 1'- .._k
91.INlttll AaoriaUoe •• � W2 k>
n,7 C-.,
,._, Ill• ftlm 7'ltc
ly
F•b..Jlat lp.m.lilldTp..m..TM
fur th. A-J1UttlDnl of .......,._M
roe-ac.wrdl:yLo...,Wdln
NCffl'N
....
11tollldorn1t.ou..,r 12.11oa111·110
a.m.lOl!IOp,.,n.

lu mo.l, •

ff-

olllt1'""-nta•Ul�ffw,.._,.,,,
•rtolklOtoptloluliwtt..UuOU.,aMl1
...... • 111'"°' ,�- lu abow
..,.,... u
IMM&o�llkohoOrM........
-... •noo. nuditnt wtd bt .alo.-l!!d
ta llldnf GM ..,_. do ,a\lll MIO• •
_.,,..,., lftittMrf: u. ll4v11' lk!Pnw to t.
,.._loi.,U,.llallltbllot.

.,._.,...__

., =-r: :::�r.: 1�:.:..'"".t

... __

:...."::.. =·�=��.... Ha.,..,.._

't'1w Cot edl ,.,_,,.., "'-•

• l"Offf dlattt, 11\lnhnwt1 (ti It. wUI
�� LoMlfl ftt)Ql,ytfollt,ll',H'll.
tltfl ar.un. .-UI bt dMtl'd OUI
-,,,OA1tMl"1 UM hair bwr llll!ft,tll lht
J\llhUtfltt 10 UUII l'it1rJOM tnlJ ht

°'°'°'°

811..92 ...leM4t fUir

,__.Mt

-

Tun.a.••

ur •

WU t,""4,JINI u a ..,,...anl fu,
lftrH y..nat SuttOilk. tW l'fffftUy ...,itPHI
bto1�, "b offtt •
Mall#

PRIMO'S EATING PLACE

1lw -� .. "" .._, flUX..t �SI ,-.d la Ult ... and
19UKbfd 08 flattr ..ct� udpatal.o
dl,a.Noaaea.ol._Wf'flfd.,_.U...,.
••llOl-.n'tUJdtmu.dfofktil!ter.

'"'row ....-4 to ato, lht t..hw
...,.. -, a-, IPPMftd 1o1-ac - wit.b
f'
d,o ...,wd. tw.,.a.of•bold ........
MdMt�a&pc.Ma1\lf�•

I Open Forum

,...

f

MY,.,.. tu aPJJl'I tot Ut• ,-Mklll
• lna1 • UM � Lb,, qw.aJlrlcaUun.t.
�1tof'l.lffn,

pror,:;

a-.......................

j ��WI-:,.�=--�

Al¥t.JCAT10N$ WILL 6£ TAKEN tor
,,_ POiit'-• or _.,...., al lM $,Holk
o,-,
p,oJo ton:.. «r0rdin9 to
tdrard,.,...,,,_

'°''"

hi.._..

t)Jt.. l◄ at t p..m.. in fl03. �
Oottranwnt and
n.om. A.
Ecoa.omln �t �

,Will,Da,..,. .... _Hlolnoy
Pl-ot.-or Dlnd RoWu wW b.t pm
p.wlalaa&Wr°"""-

..
Say . pip-//1"

Preparation and
Printing of

RESUMES

OUR SPECIALTY

FINE MATCHED PAPER AND ENVELOPES
AMUl11'0

lltt

IUIIM.11
flU>M

PIZZA
SUBS
LAD
DINNER
.II
MYR1U: &TilEF.T

ro�

r-t
I 1101'(.

742--5458

,\Pf(l◄IUI

MCt.,•!'-11\1 li).11
�llN.4-11
IN Q

◄/ITV FOOOS

u..

otr r«
IOliwy tWd blalb
tb.t ooty __,_.. Lo

°"'"'·
Committee to hold

..,.,.. nonnal � '"' • )DII ..
bkSdN w¼t.hl•IJw""l""11&y,Mdlhtnteat
out lO l!U.n Ul\l\iffllltlN,.. .ad hmt,i, ""'
-•IW'"•NW:hy-..klrity ..

Mal'°"'• aetontial to lhtt adfff111tflwl\L
11kt 111,...nt ,� 11lat1t pu.rul
uffiren•ad la l"NfQfttibk ftM- .naurtn1ttw
WUJ Md •r.t or ltW.nb, •Liff Md

n, licbca ftff
ot:clllon and •
lhuntnattn, ••

Aa�1"nltuac:5'mbw•l1
.
ttie ...... bf dw W0111110's �
Clllt.tf, S.turdlly Muell t, •• UoM to be
annouomd. A Omlled aualle ot •.._..
y
.. al&ltad � __,_t.twtaa hlrtaa
Bon••I.JGM. Sblatlu lllwt'ftUd al
att.nliqLb•t.tmt.rmay,....,,oaa
.
..... . rro.,.n
lip "' tbffl 14 U.,

by J1tibn A1lbuo
Pulw. O.Wf £dntd f'lll'Nn wtll ..._.,,
_.. ...,.._, b) opc,a appUut• at\«
f'ton1 lhM
Mldt....t L LJOIU
p(IW\kN\lutWNL

�...::· �-�=� c:-;:

n•

f..a.W'NI arU&. �Ulnll Many
e.,•, llnl--«d Nril Yoaa1 ..,.. 6aV1tbtJ
dwaudWftatotin,,aloncaod&otd,o

Center sponsors
Training Seminar

Sergeant Lyons
resigns, Chief
seeks replacement

'""' pu,,IH •llllift lbe
A )ob lldfff1
tlN'f'11Nly .i..boraln an Ul11 qulllf\NtioM.
..,,._ appJrant n•1 ••�• bl.owl•• or llw
m.lllMI'- potlN NI-. �UCO ud

.. __

a1 2:m p.a.
TM Coif•
IN •ndftl an. 5 ,..... P\iay. 1'ro
ffbU1p.llkrtotnc.,._..ooUM._.
llluL DO trouMI � 11M> CotT... Houl
hid -• ldwcl..a.ct um lli.natiff fO UM
-....,, tt.dlibl,_, - Md ....
.....a.daltnlbeCll_b_lot
,_.lt.dlftabnwt.

d

y.i -,.111, ..._� hM
1UontN)fl

__

Thae •nt 00 °"'1lnd ea.. fJrkt

...... S.troo;c.,,r.. ___ .,.,
,.,.......,. !Aune,, lllUaMd - 10
•Men"lut-.L

Uw dtTIN .. .noill. lib:t to ......

�-�.: ::e� .:::

•·""' Mel...._, lldft hum htt lie:... I.
Su,.,..,. •ill .,. ,.._...... for Uw,

,.,..,

Students sing
with artists at
Coffee House
,__ ......,
..,..

f',bn,ory 1, /98()/Su,Yo/A JolU1IOI/Pqo 3

523-3355
NICK BAKER
POSTAL INSTANT PRESS
• Someniet SttNI
Boe1on. M1ssacnu1 11102H)8
Don"IO.,,,-OoltTM!tf

__

Students support service scholarships

...

...., _..,

M<iR Ctf llrtt .w4ffl• wllo ,..,..,., co

-· - - ..... 111.. ·,._.i
--�- . �..... fOt .....,
wm-. -.d UM,I � -.np•nt•Uott lor
QODt .....,.. wOldd IIK'l'Mlf 1M
lbtfflU.-fbr.. Lo lU•M admpart
.. Solli>lkdUl llll d Ontt M.,._ IAtillff lM\ . .�
.....,. .. p,t)',,lcliftl I ..... &u ... ttdlr,
11.Mdnl body'" and libowd biP
.,..._... d
lb,- "'"-' •
ffortt n..no.u,. An«-IMr
•ijewftl 110l,d ltt.l, ,.,.1'0UI 11Utl"1.kln
'"
n- MM .,-,, ouuoa.

..

U.:"=·=--...:..�

eo:r:

•�t Ulirotl c:'OlftP'lllioft*' for ludt.nhlp
po!MIIOAI -- ---•MdMU
ror ol'fkt "at) ...... ,_,.._ mOMY

...........
...,.,.....

ma-., run

Ou ll\lNftl ulfind II\ �"' '"If
IWII fla.dli CftltlU:' Uw 11.....t _,....,
"tlUft audrfmk! ntdll � N

1'tt�• .,,..... ..,_muMalO

- UM - IO lluod - •I....

S Earn While
You Learn S

Security Guards Wanted
Day & N l a ht Shifts .O pen
II 267-9812'
.
r 5:30 p.m.

"''
..__•••udittl"""'"__.. .....

tltouid r'CJIM. 8()IM IDJIW'd I.Mt any
� �U. f«lllMlitot lotfrlfn
-...wtd mnw f"tom UM ldtocll. nol f'roal
lllU,,.w' ,o,t.b " •bU. IJUlffl � -,Ut

IIIOMJ ttv.11
auflty r,.,
OH Cl.lotal Mid \II.If.
pnalio9 rot t&.u•nt l.taom tllMld
ftOl. btt ...,d aa flnd. hlU on ptrlorftSaM' .
'"4 aM.ltt..r
wd I.Ml •ttdffll 5"'1!11
o( n,mp,na.Uoo lilMHlld '- -''"' to
lfwdffll � ta.td OIi Iha- ur,,oai of
.._, �trd..
A NWttplttl ..
dtlhl __........, o(
U..
aOI t,,,, ... .
SutJlfl'n.ut ..w. -9oa1, ot ltw ...
en
'""' conr--&nc,Md'°'9elldft0lc:ot'f'ftli
.
wtUI Ol.hff4"_..kllaA...
A ftllfflll � ol lfl• ,.._,14. IM
111kt, .,woulda't Iliff YCMI I •aOd M.lli.tai
Nitllbllt" l;«.-. .,.. of Uw .......

..-u.. ,._.,,_

-

---•ontff-�.

....... ....-.... -

11M 11..-nlt' � ,...... to

- al\n • __., OMlflM ol Uw
lludt.nll' ......,.. lo UN qf.lfllklnll Ml(I
&MltC'OIIWltntL

Wh•nllU«d\(Ul• Jf'OIJ"III C'OIIWUll � •rd lllo "'
== I::.....

.

,c:::J

I

__
---��­
-..-...-­

II

,,., _ ., ,,,.

'"

-OVE/fWHEUI.INGC. Y llf)ISJTIVE __..

toSC..O_t_S._

Leadership positions funded

oon.._.,t'Olfl ,.. ,

fln-

� ... ,...... l.hKot. ... .. _._
1tn
"' Ill< R
...... Offl<o ol
� ■ wMhiilkxl ., HBW. flilffl

... - - __. C>....

8"'.btoto. ...... .... ftndi. U.•t Uw
by '-dt,. � «-11d 111t .-or\ Qdy
_... Th, pu40oN, _. kfmta/ edl&m lft
t'1uillf. 8-ciwt y....tlook tPditor. 80A
-•· -sue .. d
I'll ......,..

-·_____ ., ....
..,....,
......,. _..._ _
---

v... lldilaf, £..... Dtt1illke su.cti.D

Co-ol"lllulcw, .,.._ � ttfl&or,
Fomwk attrrili-. ftwt pallkloal. two

'-·

_.o cu -,psow, al m ... or aoa o.l..

.a.,--�•Woe---........

IMt Uncola il�-1�

___
....,... .......,.. ..............
_,__�-- ...
_..., ... __ ., _
,.. ..,.ow..........

Man!'gement careers
for those who ir:
appreciate
the virtues of

... _ .._,.,
______ ... ,. _
lloUI Uncola aod __ __

f'SWa. ""' his u.&elll' ,-U00 ... NI

&ul Uw 1natH1 WJtff .._,.._ 11r, tn.
ol

succea.

• IO __,. C....U fOf ..._ ta. lf lM'f
"W
111..at'YCfcwn..d.li.W)... ..ai

Pfuhltat T•o•Q A
P• ....
'fOfflfflftlN Utal tliil � ., d ao&

md UM F\au,,m � • t ca't
c.'CD9tnl CM U-. dallta. fDOd • Mll. l

__ ... ...

,,.._, _ .. .. _..
,.. ___ ,.... .., ... ,,_,.
....... -.
-'ltt'/....., .,., -, ...., 1,·, -. ,
c.ca
lc:9 ...... ... ......... hadt x.

CMcomt. "'I u.a,, k'111Qod•....,.._ of

_

lw,lllid.

,....._ Couad,I Ot,airm,a ,_,
11..·•

_ y__ _ _
.... . .. .. .. ..ti.la4 Uillll. h. ll ..
"t'lnl l'Nl ...., r«-Ntllit........,_

...
.. ..-- ... c.ca_,, ........ ....
..... - • -a,-.1m .,... ... ncitr'llf .........

.. .... lo ....... ..., ...... ,... ...
,-o,i. will '-" a.lilcftdft I0 11D Olll f•
IL"

--.-r._,_.._

PLEASE GIVE BLOOD
I wnl

Name

___wlll nol- _ oona11 11 lhe ��,.

Feb. 26
10 a.m. - 4 p.m.

Add•

Home l)hOnt -

SUFFOLK
UNIVERSITY

_ 8"1, phOnt_____
_
,

"'91orred appl 1ln"•------

Spon00111d by AIPN Pnl Omega

ALL BLOOD TYPES ARE NEEDED

RldgeWay Bulking
Lounge

--

llte th-.ka. I dllu CIM """"' .. laO.•
........... .. .... .. . eodllloa ...
aow � bl.a dNred.,,. -n.y lltcJilllllt.l II

- • 'llolliloeol,..,_,,.,......._.....

.... ... added Ill.It . ......... n..cw
•tt.1adan 9'll haft aollllna to do wkJl .,_

ANTORO'S-1
°

ElY! N AILL
c!
TRY OUR SUBS

I BRING THIS AD ANO
I GET A FREE DRINK
WHEN YOU BUY A
I SUB.
142 llawdoln $net

_I

'•"'-1 1, llflO/St•ffo/l .Jo,
.:,...v,>q, 6

Sophomore pres. ousted from SGA

�1 laid. "'Wt'n not l"IMOM b-cND
tlM tl.udtM 00ftf'IUOl!al �Uon. fl•
uow ww·,...,..oe...
A � -loo ,rill .. Mid hb. :IJ
Md 2.1 tudttt •�-- fur ltandlill"•

t ,.,_dtnt poilUo.. aNld RMdall
.,,.r
tuu·, __._ .,.,"" nau
"OCMIIJ, tled.l<WI pt«'NIM wo;atd bl­
NIIINI HUI l.h« S,lkl -W. 11

°''
.,..,_...i i,y _, ,,,..... ,.
1'111!,aoo

=�m:::�::...:.�

SJRD-lolddlU..IO -hy
..
Of a.. �.,. "-'Y-­
u..ro,. - u.. vi.. _, ,._

0.. Vlff �t Wllllon1 lllf-

When you
give the
United Way
you give to
Send a message
to your sweetheart /or
Valentine's Day. For 5()¢
you can send an inch o love
f
(approximatel 26 words in
y
)
the Joumal. Deadline.is
Friday, F 7 in RL/9.
eb.

ll a tlon I LeJlll Aid ••d
Dte.fe.nder A.IMM'i•Uon

Mcbi,tJ,7 -41 lW au •� 1.1M
llllt.sa OliW IIIO UM 8,1111''• ........ IO
)'

- -·· -- -....

--••-1t•wt.. " , .,_''-"'

The s«:ond Annuel Flo- Oe/foler. s.rm:. aponaored by
twltoik Unlffrllly CIINrlNdtm will tu• pMce on

*

·-----------

.f•+++•+.++++,a,,t,♦+♦++++++♦...

i1tll��i]i
]
+
,ti
+

l1a,� � .
t .,..
_
-iiiillliiliiiU

_
i ,_...,
+

,.. -:_� .. ·• -

M�_,._. ...,

...

H

__
5:: :�.....

act

:a : : o:i;:, �':;'·,::::: f
:,1!;,
nc:o': a;::,
;,.

ol your choice. This cen IHt done anonymously or with a
nore. lo Older SH • chHl#Nder In the caf• or go to

l ;:::'�:::-��=-�:::�:-,

i

WSFR · WSUB

+ I
+ I

i

I
I

p,MMts

1 Robln Lane
I

+

The Chartbusters t
I

I
! l The Features
t
+ I
+
t
It
i ::-:::; =:::::- =:-· =: ==- +
+ =- =.:.- :-=., w,yw\...=., �-=-·..... I
._.::
..... ..... =..
..... �
i :-,=. ·---· = =� ,l'Mffl ,,.. .. r- ----- ------------- - '"it
t
+

! +
:t

,ft Monday
...jl ll,

_ , ..

,_

.... ... . ....

=�=HTIN::::, -

CLOSED

ENTREES

T.-lay

II.ID

11•

Wectr.day
II.ID

11•

+ •••
~
+ a.rw.11 ::_. • - ::;UM.at
+ ,_,._ L...._..

Thurlday

:::...

=--

Friday

A.II

...

+ I

I

�•-

;:,:-

--- .....

In The Audltortum

$2.00 Suffolk students

$2.!iO Guesls

:'",!,.
- -- :
a.•Fndly, Feb. 29

TicMts limited,
t>uy ea,1yl

I
I $3.00 All people at the door
+ '- - � � - - - �
��
�.!!'=.!. _ _,
"� ln �
6
+

+
+
:::.=::.. +
._,._..,.
UM.ti
c..... NfflN •te..... ,_ •• ,....... t f'IIIKdM• ·•·L tQ
tf,
tft
.._ .._ --.n • ,. _.. ... - ..._ • w Dd ... ....,.. .....,. .,.., ......,. .,._tat +
+
+ -..---.... -+
+
..,._._ .,,.
+
+
-- .,.
+
+
i':.:.::::, " "
---- r�

+
+
..
• ._ ...................... _...................
ff++41-+ff++++++++++++++++++++

+

Tlckeb:

with

I •

I •

INTERESTED IN AN MBA?

wnlch MBA Prog,.,., i. rtghl lor you
?
Whlch MBA Program wlll occ.c>l you?
c m
?
1:=:i
u
How to fill OUI the 1ppllcaUon.
How to eccefefate your program to get out earty.
How toge1 two mulon degrNS ll lhe oame tlme.

>;«:,:� :,'

I : :;:

II •

I •
I

r::::�k>w

Gall now to raglsler tor our seminar.

SALUTI ASSOCIATES

I

I
t
f

I
t

'

t
I
15 Cour1 Squarw
I
'lloaton. MA 02108
I
t
'
L '=� �
°:!- �-- - - - � .!! � ��J
-=1

GET RESUL TS
Advertise

. •'

in
the Journal
Deadline: Frida
12 p.m.

Send a message
to your sweetheart for
Valentine ' Doy. For 5()t
11ou can send un inch o love
f
·(approximately 26 wordJ) in
the Journal. Deadline is
Frida , Feb. 7 in RL19.

,on,
liultdtld °" a,.
,...,_.,,.,,_.,, __ ""_°'"""_
IA.AN MO .,ASr ..,.

'II>

cold dttt • • p,u/QIJWt Mtd

�L :!,!_
!I
W
Ballantine Beer
12 oz. Clint $1 .80 8/pk.

15.90 CIIM

Imported Special:

St. Paull Girl
S3.311 a alxpack

1 70 Cambridge Slrffl

: Mini-Course Registration :

:

EXTENDED

:

! There Is still space available In some of !
{t

{t

{t the mini-courses. If you missed regls- {t
you may still enroll at the Student {t
! Activities Office, Rl•S, Mon.-Fri. 10 a.m. · :
{t 3 p.m. until the day prior to the start of {t
the particular course.
{t Course offerings:
{t
{t
{t
{t
{t Leadership Training
{t tratlon,

227-9235

Beachcomber Tours
Spring Break

Daytona Beach

By Jet
By Bus
March 1 5-22
March 1 4-23
8 Days/7 N ights 1 0 Days/9 N ights
$275.00
$1 79.00

Price Includes:
• First Glass ocean front accommo­
dations for 8 Days & 7 Nights.
• Welcome & Farewell Parties with Free
Beer.
• Optional Disney Tour

Limited space available - Reservations
required. Call Kathleen after 6 p.m.
742-51 93

{( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
{t
{t

!

!

: LSA T Review

:

{t How To Use The Law Library

! BiJrtendlng

{t Basics of Broadcasting
{t Poetry of the Sea
{t
{t
Dynamic Leadership
:

{t

!
{t
{t
{t
{t

GMA T Review
:
Self Defense for Women{t
{t
Resume Writing
Interviewing Techniques !
{t
Art of Career Planning �
{t
{t
{t For ITlOf9 lnlonnatlon stop by RL•5 or call Exl 320. {t
{t Sponsored by Student Activities Office & Student {t
{t Government Association.
.{(
��� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

{t
{t

!

I.,, .

S1JffOl � JOIJ�!lilj4(
._.,,,,,.,
............................. ........ ............
,., .................

.........,

SU for lllit few

Brushing study days under a rug


�-.,-­

.......................
..........,,,......,,., ;,, �-·...,
... to/-

_,,. - ,o.oca

tlW CO&,t,tn' lo, ldk,ol

,,,.,

,v,. ,,,,
, _, - .,._.,, ,. s.,.. o.i,, c:,,,

r..,...,..._ .. _E_

IOITOR IN Ct4MIP

..........0-0lCMTOfl
...... . IIIUIAQ ..
NIM lDlfOfl

'lAfUftlllDUOfl

l'Olll"lfDtfO..
�fl101,0fll

--

...,,...,.......,.,_.
_,.,......
...... _
....... a...

·--.......
-·,,.._,,.,
__,.,_

,,....-.o.-...

,..-,�
A

A.IIIHflMTCAI
MIOCIATI ,UIIfl IDtfOfl

l'M)CIIUCTIOll-..,.AQllt
IIIHOfOfOttOfl
(XJlt'flotfOfll

--

,

lftr• �

401.AL�
CUICULAf�M.IUUlOlfl

..... .-...... All>,.
�•..-U
O.,.• � a..-,"" ..�._,..,.,_ ....,...__ ,.-'-"'
c.,,.,......._ Jt,1' 0.W. C'__...ar-.t. ....,.,.._
,,_,_
llAf!.r

,

c:::ir.--.
,... °""9,', ..... a.......... ,,.,.. c.-... � o.c.-.
�• � a.,.., o.w,,,�. ..,.. ay_.., .,_ ,,.,._n,
.

N..-a..t, �0.,,..,..Alldl'WOrl#i__.,, .,_ lt �
_,.,,......,.,.,,,,
.._., Hot' "9,_ ,._....,_ ,_ ,c.
,-- Ufl", ._,.... L .....,,_.. � t. .....,.,._ AMfl/'I
..,.,,.•...._..... ,..... � ....,......._. a.­
...,,,,.. Nwt-. #--"" � "., ,,_.... .,_ ,_."
-.

..........,,..,.,...,,_
er.-


.....

·----- ,........ o- 11..-,,lll .....

•. .''"""''" .....--.,� ...,,.. ..,,.,.,.,,,,..
.,..�
,
,.AaJll'Y ADVt"' IIII
A

,

lAflfM M01Hl 1 11

,
...-lt'r ,.,_ •--1 ol .,,. ""'
NIL

....

U--1•1\> .,..._,1111,11-

Pubh.lhtid b't Sultot� Utw¥«1itV eod
n,n u,.._ 1\\ldenl ""�'

, .. - � .. ........... , .._, ......,..... ,.
...
..

l. -

Mini course scheduling
hard for SU employees

I

FAIIO<:
I•• Y"'1 ln1.,fflf11 h1 ul\111 s.tt o,rnw on. ottlw
,nlN ot.1nn olfitntd lhit
\ltlll I tuutHl out tbM It
...,. ot'h-N!'d dul'lna th,. day.
prubltm • that I •m an
nnpkt)ff a& �ffolk and I work dUM.t
dll • It 16 trw
Lbat I du h•v. • lww:h hour ud Uwt t 1Chflhllf tan b,
worbd out 110•mpk,y..-Cffl tll:t1�du.ril'lt U..cilylf
MC"MNI), b\lt I 11hHdy lab• cuu.,_ Uwt dl1 a:d lhould I
Lab bolh ffll,U1,P.I. I would bl,! OUI ot th• otfb mot'f' thM I

n.

•"'""°''•

......

u.,

I hllfll Ml'ln' found uut tbl ffl&A)' alb.IS, UYdfnU and
""-Ph>)"'- "'" aho hoplnc ,11
.... l!OUT'.W would tw
cttn.-d In th• t''l'e1\lnf Mid hau bl-l>a ciuippolfl.t..d to ftnd
out uOwrwtw. I'd )Uil llb IU �I thal pi.,hapa 1a lM
fuiur,: IIQftW mlN-c"'llU"'" NUld ... o«� at "'�' IO
thoM ul VI who .,,. nwm.bc'� of th• SUffolk comm\U'lity
who tho •'lff'- f'ull-hm• rould '"" adnnt.lp uf U..
l
'\JU,,.,.,,, Pnt\apa It th, prub&ml IIIN In hf' hou,.. Uw
IPKhtn .,.a\.U.blfl,•• ruu:d ftnd bllnlrlOt' wboNUld
t,.-h at nllfH.

*�:.=.::':i,-:..7�"J,!:
"'",..._.•,_.ft!CM
,,,....,.,. _._....., __ ,,_.,.......

Goats problem
is feeble support
r.,.

IWJ.l r,nt,1,,L Ti NUIIC W oli,ftoully U, • "')' JOlllktft
ll
output oa Utt
u.,y
ttun
't'M oltwf two wt.ta llPOl'\a &.11a1 at $ldlolll .,
aot toaw dQlt U> � O... -t. •idl dw .....
babtball t.am .... -. .,_
.JOO met U..
womn\ hoof .... baiDc .W...

w-. •

°"'

��,:=.� =�a:::::c

dlal l.tlff .ul ... tft � ffia.xt--. ... • ........
ol .-Jtn Ml'lt Mld Ut.al tMy r...i U. 1n1& ril be -lH

..... 111. 0..-, ........ _ ... _,...

_.. � Tt, bt In OMlloD lU _. tuud . . dtftl'
rn•hltn INIOl'I ti ""'-• IHliftar In ilaU. nw, Mn IMO
sJven 11 MftM' tn 8 1Weltn &,owa .v.aL

bonw •na _.. us.rty s,a,v, ac. betl. 'lll il ll llld .­
Uw IHffl ii WorlhJ of ..ct Otltf\'ta tuppott•
TIM lfllm II pltylac wdJ now, llu l . IOIW tNhmae •
lh"1 ..MI wow.Id mab dwm pla)' ffffl bnl•1 A& m lpClfl
..
I& any ..\ , l crowd that II ....Uy ""lolO tbf' ..... HII
tt.rt• a Utm..ctoul f'ffed M a t,a,n. 1\1,p ./o,,ntol
d,f\nltN ,..._ U.al n MliMlrnU abc:,wd .,,_. �tm.
An.tr an.1, II Oldy • tMft
riot a:roM tbe Oad&

uun,,,

Letrers To The Ed11or musr be submillec1
by Mondays al 12 p.m. They musl be
typed and signed.

..

I

Suffolk: a stepping stone
to political careers

),
by t, fln.k CunlP
Add JfoU1 t1nlwr.Ky to l!Jit•.c,fd.
va•. C'-olwr1blt, O••
cur,•town, and uthn
.f1141- achOt,la uf ptmrtM'n l lha& an, blUed
• --.ilomMk' &l•pph" Aun• IU pohUml
t#ff� 'Tbanb to ltobttt l"Mln and
UhariN "'°""'JM, llltU )'Ovtlf
tfulk
•"6P na,, tu� potllrlM• rn.h t'rom
"dot... In wt N01rmbtn trlktkMu,
Su rrol� �d .,. • brfltdl nc lflllltld rur
or at ,,_, a n
polltk:l&nll
lh1t
lnlplr■Uoa .for poliUa k a M l
CHIIOI b, tn.M.tff'ld bf tloo � lif'tt\lfflt.
ntur... ht IO'f""'11\flt1. paint a yhivft
Md aff« 111 •11IUMkH'l otpoUtlir.a �o
l'\)lklul u..., ltW&IU IIUht tu Cronln oa
CM- R."'"' Ol'J OMilntll ..d'l'bomajiana
ool tMnfflll!.ff, 11Mf -.:uod
.chtcMion rN"in1 n 1t1d �- rtt.•IHd
.._ •Uelftfid by tt-sl,.; •nclflfffl n 1 of
p a l l l l u l ur1ulutlt;1t1,1, ron•tnnn.,
..,.lbbon tu rontrtbuh1, roorclln1tJn1
wvdit lnlo Pf"'lnrb. appolnUn1 pndnd

"'°""

Mal••••

a..,lllMand poH thN'bn.
,\An tlw elfrilOn th• rnn.n.nlhlp
tumfttl
df"Nllv1• Ink! t'UfflffliUnttnt
app.-a!, pttttM1,lnc a n lrn,p. maA.ntauU.n,•
tUUDf bl.If' of -.ppon and ,N;p1,ndlftf tu
tMnlMIUu,nrY,

)'
"flom!Stl)', I resent unybod
sayrnx that. No one knows
what rlw JutufP will /Jrinx. I
didn 't nm with the inte111ion
of k-hut it will bring me In tlw
/IIIW'P M'OUS(' thl!!'f' OTP needs
on the school c:ommiltre. "

.
. Th• mo.u lmpuft.aftl llll n 1 '
<qanluUw. Tul'I l>M 1hln1 yw :u·1
Nm 1n tthool. We OIU-.ortanlM'd Uw
oppo.kk,11,, I" lh• �,_. l'•e lf'.anwit how
rovnnnw n l worb. A• '°' ,..,u., riffled,
tWIMl.Qllua k U\f lwy.'' u, 1 Croru n , a Z
)'ffl.(llld t,NIUt'f pulllkt.u tunw1t pr-o,
rmnln -o n hit flnt lfinn lMc
NO\ffflbH. Ill• rH1>0NlbU1t"9 •
rwlWimMI f"nwn Wd<t &u �wre indudf,
ma,ll np. mtln1 on tlut
•ttlNU n• ....
tra ntfrrPflrw of f\11ua, •IMI •ppnwl n1
rnayu,1,1 appulrMfflfflLI, Ward ,I ha •
MOJd of wnd1n1 Wnft'r P'QPI• «- lbr

llOUnt.U. "1' ■ H uldft wwd. 1bflJ har.
IOM.tNv nt ..oc.1 n 1 rur rouna,r �... nu,
.
l'ldNI. h, lh• I.._ fift.4,m )'etn •• Ulh1) , .
Nfflt.t'kt (.�111
lul of l.'OU,ti, aat "'.el')OfMI ht WW •
,.. ...., rlM tn...11 bl4IOd o-a l h • ruuKH
'"A fttw PIIOPI• Nkl I .-.. IOo Jou.at' lhil
b, LM Ullnl llmf an111od I • • P"niiMflll
.
d'No01Wil ....nt: kJ lllnall hlM
Md lh ..

..a,

""- "

A �Aid °'1flotni M4 • (WIIIWJ
or
wo,v, r
Qvnhl •l:afd U.. opportulllJ lo d&ff
R""" pulllkl. .. I pllarwd on Nn,llna
--..... "'" lrM'UmNtlt dlcln' NII and UI•
'11', dl roww:U
..
Of'IIN.Cion .ul ._.. � two 1..., bMI lh• wont
"
� ,..., ... 1oo-.111 fut • ...
"toaj n. U, ..,._ Lb•
l,
lnwet," t..-.1
...;oril)' ut Uw ntt1ndl had• puo, 6ma,p
•w,i ol 1M1non.iil) (Of'lftk\a aad lb•
bltt'
lmap fll llaiupo.d lO dlt N«'tuni. 'Y
c»blttt.e..,.won.
l'roaLd fN"allJ • IW'f:GI rpbud, o r
b■dduor polkk, 1t1fflMIAdUli UI•
..t-c,� ut roundl Pff'MdrnL 'tlu,prur•

,iac.

•'°' rn. �

..
ui,,. .

-- - -

IOII CltONIN, • S...holt ,a..� ,,,,.,,, _,,. �\ -,,I ,0,,,,,-

�-/alt.

'-"' ,-l'\atd to
... 111UtnklaU .. bu, L
bo• uoc»t polUtal .......,._ .. b ._•
IUppOnfft ot •
l!l...nw.- tW and I
tat.•dill• lnfod to ...1�a. •Y tO&«.. But

..., ......,.

' °" nl poUUd.. an � �
libtmll lMM t'toaltl till� UM '-iNII.. '°MOM
pllOpf! lib io bwld �- up by
Uw Uw Ma o,, I ..... oe 1.1M
""
...._ b 111, 11"' ouuidt U.. couc,rit
chunbfn Oua.l:o "- l'G9'fhN:llH lb.ra».t t..WO. compuy Ot"ff OW
lnll.11Ua4kan al• I\Qf &nftlftlilln whktl
�d lulft c8wupted bk:'3' .. WI hlf
wert.. ••� maOt my nm •rwm1 trtth U.111
� kl4"f'llhul rumpany. Th.-y 4W\NI
blantlnc m,, on• l"OfflltWfdal for ll)·i111
INC ,f,QOO p,uph> ..,. out .... to ,,n.,.
tbaMfh... l"tptlftl lb• JOU"t tlMIMdmu.
,onty
UI --,. 1w •oud by 11w
&.11
of lll• PfOfl• Ul bb nntwt.o � Ulfl!
lratunt.ltltt,
CN,n.in up,,cu &o ut"1ld hll (IIOl'itkat
t1U'9fr Ii t.M fQt uaotbn WmL '"l'Q naa
!IPla l• lh• 1u1d lt'1 tMLb Cli1 to ttw
fll'OP• ta lh• flrd. Pwopf11 IOol tilt )'U.. tD
cvt t! ,_.I.Pf'. ll lt na •hil•. Rldtt no•
Uwoi.'• eU &.h.. wl•l4tr pn)Wtma. Hy rnmn
I •UJ ha-. ntt throu.,,, lhtt buiuunaiq."
fhftt "'"'" no majof __.. C0t OOlll.ft
10 pl• nb:l' V$1ftd 11\b ,-t •IHiioa but
lb tMJt .11.a�n \n lhlll' 3� I ritlft and
..
Ww0t, ti.- • t f'd WIii\ baodlinl 0u•ffft0f
ldward J. 1>.tn1\ four Pff ttU tn rap.
-11"1 I� ,.. ldC'TNM" IM»P kid or
..
.
"""""-" •Uh lfttt � ndlllf nap l"rontn
\J" 111bln ttnlt't bu• l\Mlth tht'M,
'-lid " ,
l.l'llpiflc •nhln I.ht' lat. rap,"
ntin• .,... no diff,ff nt In Llldffl •
'll"houl m.nmiU.tt mt1nbt't l'ootnatianalJQ
,
r.r.t IIW lmplltulun, u r "'"' ,., m,_u,..
"(lnf. -,f &ht' pro.bl,rm )Wdf' n tiu • Ila) u,c
wilhln u... r-OUr p,, "'"' lb alp. Thi' IUI.I'
mandllH t'U1') 1M nc. nd ii II tluw Male
('tl'1 mmt bnl Uw
pn:crams whlrll
OOfflol,-0, WlhOl'lll'nfllh­
t'\Jlt .. ...vnm.. n U T

romph>t!'«I h1•l ,t •m,...,f', at su«..-L
l�llb C"NWH'.I, wbo h'N'it.,.. a ._a_,, of
1.600 ann�I). Tooma;.n. • four ,..,
m•mbtt Oft \J.JdPn� n,·.. m.-mbi't'
�·wnmltlN, h not pa)d for hl,. r,ol<fl.
11\ut o,, flnall('lll n1f'riu of punulnc•
nu •· 1
po111k-111 ,.,,.,, ,,..
wan1t11 10 pl l n•uh'1td. 1'h,, nwin bw• wa1
that l"'OfflUII out or lhl' llffl'DI I Ml
_.,d,,m1C'UI) tlrpnt1'd Rilttl th1• U1•
•Hlf'I., I'\ b-lt\l n-tknt and th,, ant totnl
.
b«t to I.ht> t.l.11 . \at' lht' 11 Hll'Oid

°"°"..

-a

°'"

""""'imn

.-uon

NOlw- tlo,n,nr Tooma,-

lo,

eot totdy

.... ■
.,..... .., ,...... .,....Fod ... ..


.. .... aot ....... o1 .... . .........
U'lfflt. l ltliall: •Ul il ...,.. .. .......,
- ot U.. 114' ,. lo - - �
h'1 hMfl U.. _..d.,,. IO fH ftauidill _.
&o fO LO pri,aLt aboci&..

Oa■ or lM NfOdnl T....,_ u,acu
A .......... , • to l't'l&off .....
,,.,ld_ oo _ ... ..........1
_.,.IH to p11t tbrt daOI �UN a.d:
lnLO "'- ..... of lk ,-C,,W nit
�.tnMWGI hM too mudt powtr,
ltbool rommiu... ..
• w,
cummlttff.
111 ho w th• lthooll an rua," up
-jiu.
Jaa'1 .o-oq t110--« - • �
Ti
ol acw. Ul M 16()0 'fOlaa - .,.. •
lecutllbfflt lfbo ru. • lat�
lril!d Lo
cwnpalp. ..OM ot
,_,, it 1a • uct u:,.,.._...l .....
nw:,'"rttalls TOOQl.lji,ao. Tlwcaapaipcow
moat N
TbOmlJMn $1,000 ot tt.
WUJ hf! manapd to 11i• :.S.000
lbroUO- l\&ttdn.ilffl... tll.DqUttU, •"M C'#
'"
wuhn. l nm.d 1 1fMtf'C) of Uiie
nmwri.l01t u r woetft. .. k •
'homl n • nutiolil about Ml
po1,t1tat """"· r«>om.1
� _.

lhf' ldN of llllftt lh•tdloot niimmlttff •
JPrin«.bOard fo, b• polaonl lfflbiUOM.
-uonet) I '8fflt uylliod) •r•a .... '-o
orw lnoW\ •h• Ult fllhm w1U bria&, I
.!ida"I nin w\llll di• Nltfflhoa of 1fM& It wW
u.,,.. an
bnnt aw 1ft tht' Mun, bfto.a
nl'!l'dll on Lilr ICbool mm111ltlft. N k>ftt •
1t tlMMll•'l
I do Ule ,ob 1 --M«Vd
IUIIUf't • • 1°1wft'I IIO .._. at'OQNlll llw
..
p,()pl,, - ..., Tbonu.J
Tttom, ;., • eons,,n.1 wit.ft lM
-ctuc.tkln tw rttP1.-N1 et Sutfoek. "'I
U JO)'•d SuffolL Th• p«na:wa&
llrpu\iwtU • fanlallk-, 'tlt. commu11lt) Iii
�ftoli • ,n,.- wtia1.·1 � oa ■ lM
s.arro1, *kfrou• • rooct. Tlw
prot......., '- no• wb&1 Ulf') _.. t.&IU..
llbout. \ou'U ronu� oitl ol th."' W\Lh •
f'OOdl"duc-MIOn,"hflUl\1..
Ys'ilh lhf' � • n owledrt lwtllod
him, Toom.;,n would lJb lo ffllt'r ft
hoot IS. ntM • tn1it ol moat
polllk'Unl "'You llwa, , fwo• lhal ) ()U IN
U... IHdfnoft.omutm•. •.U t.Jwn l,,l'll'lf(
I.Oda). Tiw l)'IJ#m .. Mlhffll lil
lut.Uy our o•n. I ...., n , wrrr-,t at
311 lh•l I •on... bf, " ,, .. I •Ufll-d bard."

n.

,.._,"'-boft-__,
rt.•,..._. � ...._ .
u.,.

°""°"""''-

t:o.,

afft.. ,.,,,..

"'ptt\ffl("f'

"°'

P«br.-y 7 1980/SuMollt � 9
,

Yannegut's audience slaughters Slapstick idea with laughs

=� .... ....
-=!:"'PO"'";�..=-'�...;,..-;�

-tiniad lrom - 1
kl rum• ht-,., k>dly, and
... I lrldffl OIi 1,1w a,,.ilJ of b.M,fflal

... ,,_lltd

_

-loot-U,,,'11 -­

,.,.. ,,""...

,...._hilOw-·• •bjM;t llu& UIIID9' i,p,. ..
.. boo.. Sltpfild:, \'ouq\ll
la

"> - U.. 8". IJoo ho, 0.0

i... • •

VOMfCVI., '"1•

an..

WMa ao oW triaH ot Voaatpf,1 r-,,
u h d why Iii ■ ,_.. aw
•1nw.,■1k, Vnn.n1 ......._ "'If
HJOM bal •ffl lMlM --ad aUwilfa at

, did ha'l't m.-h lo

:-.:1.-::.:-�� ::.=::
-ofTllo-lllnt Wl,w. •

.Spand,d CNI tbt ttlfd,out lctn &h.a!
11¥WfYOM ii ftlmily. In "1, llool. a
•c.rionUn1 P"mullftll "-'dtd .,,, Uw
,
I• .,..._, ot UM UaUotd
la. -111 oUla9 .._ ,�au,.-.,. ,,,._ ww
n'-"'tct.d t.llmtltil _,., rona da-'I and
bJttt• IO 11,fp •1 lhet, f.aa.,
aw•btra. Fa.n.ity l'l'Mffl.bt;rs or• pll1inllar
(amil)' an dll� •'1klJ at ...,..__
PamUill .,. fpNd out acroa m.
tollU..Ot IO that WbitrwftrMIIJU. wftla
• fllmYJ membff (or dv.bJ II Mm 1o k

_ ,..,.... '• ""' """ '.,..,... ny
,._ ,.... _, 8 lo nllcto,t M..,

Wh.,_ lll■ kin ._ bruulll& up
• ..,.. o(lall01« brob ou1 t.rom

� .... _.....
_.... ...:.t��..:..t.::=
:.:!:,t-:... ,t:;.��=.. �

t..

..u ,. .. ..aU.,don UNl"'"l•d
• M old ... tf'" in 1""' (Ulltt, JN
h

- - -- willl •- dlploy

--.,-...
...... -.... .·

......

.. .. __ v..,�, .. -..

*..a:: ..�.:-'.::'!..-=:
o1.

...,. .. ,. • -• '-r - >ol•

... __ ,., .... _,.._ n..,,

, ., ,._ ,,

:.. :..::;:;r.no• h"'"• "'""'
-::-

... ,....... °"WM• .,. ..,.. .... '°

- •Mnt l', tiW IOftJNNtta"" � •
- I - jal ---- II\ a -m
IIIPr ... . --· .... ,,., \lliltft ,..,..

---- -·""·

t

V...... .... _.... .., ,.U bo•

OIIIIII ftlr bM .. (lffJ lllt o.. cw.,
_,. ._ _ ......, ...,_.._
ned wtlh
... ... ........ cwdft. ..... ....
..... llllo U.. 11VUN. U• .W UtM 1

....
_ _ .,.., 11,., -• -•ltll••·

::.. -::.::�:I ... !tll ..l'Mnl
-:.

_.,...,._,.._°'_

1a v...,..a,.\,ory • rttt1 - � bf
.. JllllotlY _ llw _ •IM>

Y.....- Wd M�•• rtd -- ......_
...__ .,._ ,..h ,...,.. " "Tlw ­
- - "Tflt7 1o y°" llolp lllla -

..... � I.hat bda'I ClCClmd ....
ow. •r A wnaulUJIIMINO l'l.allacl Dm"
rNli:N
Utat rm nM �..-, 01.. .. ,...
,.
lltlinctal ,.WlYWtt h• tUd. WddltN)'
amUla1 •anct nt lool WI oe W& ..
Von1WR1 betinla Ul.al \bl ul.Hdtd
tam,ly ktitA WOWd .._n, ""J1IM
•�IJ U.. thtmy wbO _,. oheft
ablndooltd Md IIOfti-C
lo lWed ot •1 nra l'bt Ulafl' dil4ha. AA
U.. -.I dde o1 V- ,_
SlapHkl � .....,...
lllt

)

KV�T 1/0NNIOVT, -• - -i., <rit • ,__ _,. _..,,.,, .._
�,�,. � '11. on l'H,�tt, o/�,_.,,.
MIit Y0111 wet lllm • ltll• ... dl. a ut
'"
1wrfN,. Aad U.... Otk1 ol U. ......._

-. 11wi, -.-"OII.........

i

IIIOCllilm •.,_,_..
._w

·i.;.�.:---.:. - .. _..,..

.....,........ .......
...... ,... ,,

wrtd.. ftcUoa • oppoad .....nwo...
Hllt l1lllll lbe klM ol W.C a.bl,., lf'l &ab
"""
at.. IO llllow dleftl --\liq .......U.,

-ha"-"" ....

-.

.. .,_,._ - lay

py...,._

Mustering thoughts on the anti-draft movement

�::: =�� =::r.:t

.,....... _ _ _ la llw
mhl I trwd ..,,_,, 10 ,-&.I
a ,w:tvn ou.t ot • M - ..........
,. ,.... � ...._ wllo loollH
• If lllt � ...,._. ia fll'flor of
� triNl lo -- - • C!Off ol ..
a,.,.. y- '- -· "'
1old .. ..... ,__ .. .,._, ....,

,...... ___ _
_____... _, - ...._
__ "' .,__
-

��-

·111.· R..i ....
,.,.._ _ ....,. ...,

._ �.... .__ -,.N111111 •d
Into • lanflol bJ ..... to a-.
aor'.lllltc dodN: 1na1• 1 .... ..er, .
&twnt .. ftO ... fo, padfta ta ...
t,o1 \ dotlfta. 1 ..llf!id 1o ld ..am io
bNI lt - IO ..... _, _,., ..
,
__,Ulltlt buktrt aw lokl _, t1'al Ui9
• u.. pnre
i.o •
� lflNdllllWdHltUlelwntftl olfNt

Oud, mu. nvdMr ••'• lh•
A,«als-. l'huw wn, ltMl'W of lh•

uoo

CMhn �nw(I p,,opi. a.
SM.....,, Tllo nJly ......,....t by ,,..
llaMoo All...... .MI K.....""'"'
t nk)M o/ li-.
and ttt. t�
d,mo•lntlun IPd n,ri(,u• unloobn
•Lio m)'M'U t.o Um·mun,11t l'1111Lu
P\u.a. 0.. t'O!Ud bau1 at ln&t •�thl"d
&ti. wufid Nliih I.art at • lal11t 1111w
wtlffl lhtt dlmal• wuuld tMt bH mul'l'i
, Hut � <:MIIN hu ,t, w-•1in
!JI• abeurd WOrid.. l"l!rhap11 ttwl wtllnl
wu p,,r....-t lt , f.Mt 1"1J1JldWtt lh11n>kl•
pa,lul Lh• •lndaul Hr

Muh- lhUlllblJi ran lbn.lUih m, twMI
II • qwk'i.•, per.• I not"'YCI lht1 dlwr,,i
O\MolP9 Pf'l!Hfll al lhl" ,.11, Viialrwn
""1'11.m Pf"'1eln1ln1 • ""• r1•NU&tkt1,
'""la,,u nit'u.tln1 lcl .......pt th• ldu ut
n ..
lkti.ri111 fo• • 1ountn lhal
had l\4A )'l"l � th" HCA, ind
a\K'W•, upp,n,"nl• •uoywi1 1brtul UH'
drtMrwtk,41 ul tlw human � Ill,,_
a,uup1 elrffd) b,.d • pu.illUII lhat ••-'
r.tllrtJ tu tbi'h poallJ\NI \l
il1II. I,
at.andl111 In ,wbf,...11n1 trmp!',.. "',..
..,. formui..ti,.a m) o.-n ld,,i UC) ,
...
"ltll!II nu • • •on' Co " " •un't
tu fUt ThMo,• lh• (1,-•�tqU,n
dw:ikct • U"') iumJl'l'1' 11,p an.1 ck.1•11
lti• po111 •tic'b lo l,..Jl ••'"" I
Wt-.pi.,d all l.tla 1"1.11>,'l•nda •hkh
,-,pitlM'd all UH" ,antNt th>•pulnll
k11M •llJI dirlNINI ar'f\,lrnt'nh wt In
....at ll'd.lU4l& l)"IM', utJ\rn ped, rd in Ml
ta.new, tw.. .... ,w-iu1 ulfuf P'I"" ul
111n
mn..11e1 p,,..

ror � -

_,.

lll•n ... u ••kwanl looltoa: mu
w,lh • pmlf"t w-b6dl !'Nd •Stop UM •
Draft Stop aboftlmu! ur. -4
�bttiJ,.. I .... WI can tw, Y'""1d
l"\JftlMtarlll) , Yftt I ..-outdn'I ftt\l,. OUI
tfKllhn "6tn .-kh ff-.d "'So AMl'tiran
Wood f<W � budlt II.au ot .._L..

I •a,.t,,d cwn to tll• ala- �
amlllf'I lO l:f'l'p wann. 1bf told ...
Pf'IH'tnllftl ffl)' t)'lt.fm and QIJ ,,..,
btciUin.C lo OMu. Mr thoupll
,....,"' twdnnb'll to het:• • if
lAOUllfll
IOffl• •• -- �nine lo
.UCL 1 -..Jkttd 1ny tront Ill• rtnwtwn,
rk>w s,oup1 • Lh• nJly Cdln1 myaelf
thll l h.ad lbacwbtd fftOU&fl.

.-.no

°'"

'°"''

Thf' 11atklnn ffiOffffiffll ii In u..,
pn,.
.
-. of t..in1 ,.J'lttna!fli. Al VIII
point I lold ffl)ttlf that m}' n,.-on wa
• ,ood • u.,· «-1U1l.utioa'1. What I
Nmtd • tb� � •• 1h11
nu' ni'Mnn- IJft "'.. pllMt .. brine
thrMtrn,,d b) • � •t hi molJou
b) • potiUa.J lt-, mu) ml�■--:
rtom uw.

'
.l

Out or th■ •he• ol oppoli!doa I
found lh� nf'td to ;,rulH'I m"•lr ftonl
U1 flC'lk.wi•
ntt'• whJ I al�ndPd my ftm
tnU-1lr1R •mon11m.Rl1D.

..

'Godsend': the devil's curse
for unsuspecting moviegoer
Kai.fl_..
�� - ,,_
-,_

Gigolo cheats audience

with overly pretty view

n,, A.,,,trb.lt O� Writfan ud
4h,t,4 b
,_,
Rldwd O,,., U.U,n tl•I""', NIN V111t
,..,,,.,_,._ Utrl0t •lw.Oltdt1. Md IJIII Ot,,h
Al ,,._ &.,• /'I A /It, Md l•WiM

bJ J.rr Pu-

""'-

-�....
__

&--.

a,..,,.,

,...... Aw,._.,. O�lv tt • pn,u, tUm.
wt.«- ,IIMMJ bNul bfOH: ltuU � on lhf
�l
y ol lbt nt• .-until ,
91tallolbN by Lb• ••ptoill I a fflllhl

..,..., ,... _,..

WW.,,.... •

........,.. ,,,. .,...,1,,.......,...-..
_,,., "' ""

- no111....i.
t flkhuod
ii fNMI pruc•..c• J__.Mft K
wll
Kay', ••,..,
.. MfMN'• tlLapt lo nttlitltt atWI
to•••• U lni'8d 1'"11'
a
JIOri!ko&loool ...... -,�� .,..._ • la'flunc Md
......... ...114 of ttl'Wl .. ,.,llli.. ,.....,

-- -•rl-,.

'-'to

..i.. - ............ ...,,t\,l f!ltb,

..... ............. ,,..,
''°'"""•
...-.,-.--.-1oo ...... ...,
....
...
_,...._

... •1-n1pl.t l0 ptufe b l'GHl'fTUMIA.toll ol
ulld
._ ..U.t
•• H�)'lt,.
llltoa,
- b •- '° - "°"" ""'
111..

,,. ..,....,.,,� -�

...._...__..,,(j/wur,,.

-.,u an •
U.0- ln hit
- - /'hal -• IJI• Colo,,
Hri..,
"'11ff.J, Wt Ilk •Im Mt l4»t ILt

°'"'· ..

G4irafo • ,.._ ..t, •.U.. Md wf'.l�an
Ot'fl� o( In. II not lu I»
Mlnflt91,ed, pnNf .ttould bt1 flff'fl •fly ttM!
!Wdllka.k- Kay .. . UM lup or hlt fkokt
- -,ty '"'" tu ..... Sort•
, rlU&ftJ, lbffl, .. IIU �. 5dt:n,dn
LIUI loo 1ooc .......... 11• •cwtd of
•llrill ._ """ ,_,.... 0...,
.... IU pu,ndt. i,.. mwdft \'kt.lffl I
�Ut!M ri#nt of Ka-y. II part.iNll1
-,,,. �. •d ...» Mrldltt """'
IIIWnt tM �lnl Kaiy , tbt •• lit
,...
� lnlu nnlh'II lo .., lht
fl'llaN - �. 10 IUI hll lfffli
.
"' - ........, . ..__.i..
..
""' ... --y ......... -­
Nth�
......� poilhl It UI.IA. UNt
� ..,. JIM IOI) INI, IUI ftllll""°"
lfflpC ,...,� 111, t-.:t 1.tw � ..
ht h1l act«ll c,n \A.t --

=r, :••

0.n. Wf\u wok 1Mtt U. • urt,t1111t1
t•tudtd ,.,, John
(do
•lt11'd1.1n,d lh• projt,d an.t CM
abumlNbW MtHl'Utl 8 M...,.,.t,
kiri
h• pla� • ilmll•r ft.I'-I, oft n • rom•la
pi,rrurmanni. wbktl nndl ift ffl�m)'
I lhnauai
'90tf'• nu11tk\tlllldly
f<M
ftnoU
un,-,. motlOnL 1'lwt IMtftk lcript
lf, (l-m, •ttf I Ule\ouy,•dUW•.:d.•
..
� tf1'N hun """ .... lO ...,._ •ith 11•
bod , Ont, UM of lodll)' _,. Qffll"l'IUd
ptttUfflW.ff. baa •W Wit •naWrt 1,u pro"'

,.._.olla

,,_,......,.,...................

-- --,, --� ................. .... �-

-�
-:::.", tu ..
- ...
-..u.a ra • lftlt'H LO • •.,._, or

IIMft

IOI...,

...

.,.,_

and

1t.a.ratltt'1 plot '-. .. ._. l •o
........ lW •ltillll W t x,HW fnMn a
...,. el t «lilH .-.Jl•t• MCI I
•.l and U!ftlloft.

fflU,.,,,

.._

-' A•&t �-.. Dh<tld •
0..Ut .,_,,_,. Al 1h11
C,..,...,
...,
Pl.a t'W"" �• Doa'l ._ m...._.
bJ a tide, n,.. (JOftwMI la a N,_ "'1)m
ltdi,
U lJ 111 l1tr•4lbly bort111
UllMattll•hll Vtr\11« lhM ...-.. lh•
.,._...,. llltttWlftl ,opt'Offl ,& lh1 1t.'"L
Hall1•oud CIM '-'- bHII \a --• (ltt
1h11 u.,y 1'ad ftOW.nt to do •MIi •••
.... ..lff. 1'fM 0°"'1ttHI CIOCIIM W •
from � oldf bl'tlilDd. Soawoat, l)Hf
Uwr. lft\M& 11111 � � IIN

s«•

---


11Ml t1°'1 ffl¥0tYN WOIU)d a ftna�
t.lt1 wilb AIP'rh
11. n,th aod the
..
1u1uw ..-. ,...ah • aa umWlfillk.1l.n1 runw,
Ali.11 t,u,1 (�m 81oddl11 U and
hll tamlly fflffl• m_y11Wri� wuman wt!U.
oplorin1 lit• (ONM tU1t�Hht1 lhrit
llUIH
Allan\ w1f1t, KaU' fAnfl"t•
� I lovti IMt bM"._ lu ttw tu-.­
....
wtlll ltwm. 1 J ff,Y Pl"ll\afll pnt
pnM"N'dl to iL
'<l(OhnKI It.. trl.-phurw
!;oon al\l.1 11,M lftf' ,i'lN lntolahl)f,
AJl&n ,,.,,,. tu C'ail ,t do(to,, ._n ,_..m,.
lh• pfton• • uu\ u( ordt'f, H• du'" Into
11,,im lU ..... nwdlNI h•I,, bul bef1.H'Y tw
mn n'hlffl, Kalf'hu.lh"fff'd UWIIKTflllN'
1-ln"C"'f'• bf'auUf\al bf.b) llfl, IJurtn, lhf.
nla'II, hu..,...,, lh• womtn d ppr-en

Ho""' latfftdlW On, ._ 1-rN
l l utU. Ill ..Vffl ... C!Oll'f'� 1'flll"wl)'
I -�
Wlfit dQ (Ml, ln
.... UN
lu•t •Mill Kay, ..

band. ttfdo, Dltondo. • U.. lltU.:.
0,,VJabo lne'.k."11 tt.y, aN NIM V•
hUaadl,. ICQ'• pkttl. .. .... ......
,
bf U.ln .....; - Cht.b, •
ft'f U!i � U.•abc)mi.... ltripl..

v.

,.._\ ... �tor• ._.. ...

Ml"lfOll� MllltOflt. O# THE MfiUL. /f,owrd C--. a .,_ ,.._, ., ..,. ,,..., .�

*
__ - __,__ _
,. ,...
--�--....

a� .. &oo ,,.,u-,. '°° •ntJ.111. &.oo
....., lo ,..,.W., a WW....W. llllld •

,.. _...,.

,_ .,,,.,..

Sdl.., .._. • d'hd.t\llllty • ._ ._. Ulil
_ y.,. _ _ ..._, _ _

coatJUt �wwo � _.
So•tlaen CaJUoralu m,antirJ a

IMYlnl llflf lllll)' DNllnQ.
Allan u,d
&o M1oPt UM' lltU.
pi , ,od, .. ,
.. _... ., ...,,
...,.,..,, unw hn lkN\nM. loMW II aa
IIOtlMl blby, Sb• IOOft b,atn, IO mit1'11H,

.....

::, '1.� :;.

,.

-=��.': :

A fflll,.t'OU6 bMy Orf �).Wll hMtr
dlf•--- tklldnlfl lllollkl PINWidit a pxi
.,_. ot tffl'OJ Alai,
Oodat11d It about
• llVY • • •pllOdll ofOuW.WH.,,..,t
O•lul•II• lhlUffl(llll't din!'Clion ..
�'-> lntpt. Hll i.t ol 1WfN!OM la 1
tkW � att0mp1ta5"1 by fffW

n.

........

1'1wftlm'1 R rMlftl ll iou.ll \&ftJUil(.l n...
w. ,Wfff 00(9 .. baby 1kMtA)t . td)OA,
AU ot her m\lldttint II dont: otf twMrL
llon. n h! .,_..,
klok llb ltHI wanu \o
ldU M)'OM, Md wllh tin d�
dlt&opt a.ht it Ill°" hau_y 111.u
f'ri&tltfflln1,
ftt Godw.nd It � pelbb J
pr,dk'U�. You llllway, uow wtlttn
BoMkt b abOUI lO 1ll1U. t
lthn .._
rfulffll'II • ·••I Ul•t bffOftpd Lo hn
Ut .. '"' o••n • lleht �Pot
,.
llt'f •Y•· lloN lbal tllawl 111ppfy hn wit.h
tOnW _,,. o( p,,wrl? Ne, npu.ullon ll
I.JW° t:1H)thl n1ri• t. UI.. J'lfflW., lt
tnalf!II PO ._.. lrU•np.nl'd dltou,:!toui
Uw ,Um', 90 '4#11 mlnuU'/1 u,, � of
&.....- madl)' dnl•�I pWtw.t ol lk>MN',
.... t.)lb, t1,ul.lCI' I.in in b) nu,c...b" Ml)'b.-c
uw f'd.lto, thuuah,t lM rum WM 1onc
n't

.,ffl

"'°"""·

.,,.a.

.........

llw a-rton do •••II lo knp fNm
\tu«hln1, h mu1l ti.,... bNtn qullfr • ...., ttK
lh"m 10 IOQII tt\'T'n tf'mottl) lnl•l'NUCi In

i


J

J

dl.ulicffn -. to ndiadoultJ lCllpid �

ffW .... RollaW wOllkl tnttrd« UN-m. 0t
bftlff ,-,.,� .0 lll-. iaYolwd Ill Llw muiftC
o/thla lntip4d t'OIX'OtlkHt.
M Ill• f\lln'• own publidty n:acb.. ...
.._
(iod\••. tab It bid,..
t.

... .

�-=t:=.•-itbmlb_o1
JNftfJ
tulhof ta wtknown,

"Daly, -. -

/i'cbruory

..
11,..- ...., .,..._, 11 u

7
,

//NJO/ &,ffoO,.� IJ

s. u,, -., ,.. ... .........

up. And for •u& pu.,pm. ,
,
Sol,Jaq.. .. lftffl' ' • -- of
-- P<rf-.1 .,. 0.....
'nOm,•u wfl.ch
t:&lrdd.a, and
1nc1
.ma trtt
i-�
....
ti, bMWffft.. f'limarilJ It IUdiPftN ',t
bomblrdtd wlU. �
11ft a.rt«
•�
anotb,r, poft.n!J at• 1 _.. 114y, • dlKo
qllftfl,• 1oun1 'bof udm�-a llf1.
'l'l»t hlN bah.Ind _.., 0,ut '• an,pa 111
t101 bad, 11'1 lh• n1111,.,_., pn:tchtd. II too
U'dlout ....e iaitolwm1 la hold t he
MKIJittttt'• lftl#Ntl t or 1 't ,,,..,., ii /Mtdflla • ,.,, Wnlled
doubt uw
...,..._ "" W1tll lhfo � Uw ttw
.
lltrlpt pb,.• Upt.)fl bw, btt ..,._ ,.__ .,_
wuted. .wt tu • Ua• ,..,.-, pounu.1.
bat.Ir Chi 1w,
C.:Munaliy, di,, w1I I
wn l)ttf� 1m fflll1'! to l�
o
-.diffle. ato. Win k 11 UIM th• t11nuttl
p«ltl 1M1,t.1plllUt11!11 t�llhtbll
JNl'lf'd c,ut of be m:r.ti.aauc-. I ...w n 't

u...

,.
1'1A �IGH1'JIMOIIANT_, _ _ .,. _ ., -S..nJlol#oqvy'

Swan sinks at Suffolk

.........
=-�:t,.=.: :=-:r·i:.:JWAn

in a muddled production

fa, I • •"

oma,n . '"""' Oat111•
,.r..111 Jo,,

u,.",

,...

.,,.,,. r.,.,.. ,.

UN,.,,,..

w..u-u.
..,If , bow wflal� .-,d tUt UMm.Uwr

� l'Nw.1111\y llw1h• •W ,ull U..
.
tW11111 • ,,,_
lohJCJlfW)' b,funt K
alt.181'UW.,-wfl,-.fllitlllll!fttlotl

.J•,.

::::;:=::

1thll It
tff lO �. Tfw l1itWt Sal..,.,.t1Y
•• pfo&S..�locl•bid,,aemJ1.t llw
t'lnllnal b ol l.hc U...t"' - It II bo.rin11,
Th "'t1o wl...
plly\ - .,.
_ ..d ..W.odlnt, 'lll< - lt lOld
th••orkoa Whkh h .. llutd.1'io1Ma .. .
In mr,i.:ry... t&Nl r b&od
&apoft _,. ll'ltlfnl f\Mllh mylt.: tlult
'l\laMat la Mt lt nu.-,i ror 11a
...
tluliiot".1, whkh "'bNebulfUlkf.-nt
mMIIKripL... 'llt• play-.
1111 u..
01W
� tbti ...\.
Mnd. LIM.fl Oft Ut• c,t.b,tr ....LI U\11 kt

...-\ .._ NMNltd

on_,..,

u,,

a_,.

&o....,... _

.
r.

'°'

t'hrnt _,.a. lO t. I ruaftkt Ill m.
p,udWfft''I iaWDUon1 � ff. 11- � •

Iha& �
ud lt i..tftd ...... o1 ........
wtUI • ldMll!!I
I dland.,._ 111W
P•llada.rty I.fit,, ind
of 9"twr1J ud la
MUii .. 1 plllfui
l n ..,.'IH wttlt
Mbl.n.wtwnt tu
bf.ff • lUl lbthl'Qd
IL Tht wont
8
M
"
l= �
:;.
- IO """ ro.>41 I IIIIKtloo fo,
lllmM!t

.,..,, Wf'IIU,-,
:'1

port,.,...
•aM•
"..,mw

off•_,

�f:" :!:

OAENA GIAltDEL LA • Mt ... ,,_

..,/Jdl, ..

�-.W..0,,,,'

__

'Angi Vera' an emotionless Hungarian portrayal
11,.,.,,,.,
°"""-•• _.,........., .....
...
"'

Aft.II V•,._, ., ,.,,,_,. u,I Olrwrt•d •1
\'ttNu,lt• ft1p,.
"-•' Odu,.
,,.,., l"tu10,. .,.,. �" i'fHh Orsu,.

A .. Ve,_ w• !Ind:� bJ hi CWtot
'-lUboc• 1..U.,

aady ...... .. .,. I.my fflHl
atm.
eolon,. .. ID ,an to UM tMI IM& .... ot
flLMd lndaorl aDd paaa,y,
poo, � ... .... ..... ..... .....

u.. .......

by IUd\llnl Rullorl Caprio
My l\nil np.t11tiw:• ll th• Onon W.U.
la
brklp •• la .....,.a,
lmpr•Uh•.. lk,4, butln,od p,t1PN1m
ffl-. tiliN-lrit ll,U Mltillir tloW'-1:
.,... UJ• \Mllff (ftlJV"lllltd in••
Vafut1\lll.._ly, lh ) mood •• lflt.m1ph1d
tw N ,n.1nut �• fhfflp,la n ftlm, lpUy
UI.M,A,wl Vr,w,.

__
.,_ ,. Ilia _,,1a roc.
._....°""che•...._otv..


oe...- loftr': ....., - of ba!I IIII•
...u., w, co --. tia • Vna ..t w
io,,.r, ....
(._ _l _ lllla � ... IO
1oo11.,--.-, --,.y
......Llllot ...... .. ... . ..... .

- v...

, u. ai:oea ... .. ..,..,,...

._ caa,n .. ....._ , C!Ofl cw a ,._
..... .. - i,... ... --..
dloueh UIIII C.W lliaflt Nft � '7•
� .-.. . nrildl.
So.rwfln1 amw.t llll &Wl., ...,_ II •
p4. ... -•
CNDp • ao ll..Doc.ot, ud .... bw aay
.,,_ (Ill ol llnw mon&lll)t61talblaam.,
NM !off, II ,...,.. to t wiet, t- ID

..
.... o1 .�.... ..... .... ..

,
'°"r,_ A'tf' (hH ...__. It '9Ywwd .. Uw
Ulw bta-. lh• Oomau1ni.t ,.ny ull•
,_,.un. ... n&IIHt ""' .,,,OJ .. In
11�--•UI...., lli)l..'lffl..-. l»f1 W"11 I
N
M
.!�t IJ� ft� b��
I
nd
fll
�.,ty pkud by th• t'utJ tt 1
Nill"' MM,t,,H ,,.,...,., how th• f"ltt

touli cUIIHtnt 1Mf hu·Md Ull'ffl Into

�r.r.
,..,..,,.

-.,, 111 parrnllNa. _...,.. n, and llill•
....,_, "'"' •• h wnt to• M'hool-(9.ftlp
fb, Pvt')' ffll'fflbffl Wl\ffl! \h., tl"4 Unlft
N, Uh Ill ,ood ro.nmoUtW&. tall ..-fl
V tac,\•n fl'll tu t\U'ft lft l

..
-.Nan, �
..

....,.. v_ _,. .,.

--.--,. 'i:.-=: ==-�� --u::
..:::.

., ....,..,.,�_.wrmta�

INA IIOMANTtCIIOIJllNT A,tfl V.. Wt , ,.. ., -,,,.,;,..

....,

::":.:.::�"�' �:

.

,., .. ,-..&A'Y IO
0.. llf'OOltffl •
.,. .ftaly ftr'IOOoll. ,..... � ...
II�. .. I Im• you" ._, ac,uact
mvc:11 dlfftffl'lt thMD "Tab IMl.t 0.t

- 1--• - - a... -\ -i
acl tDdl dM l'lm t,y rWlac rny ta a
11mo11111•• ,..... • �
fto..n ... ldloal wtto .., a.-. ....
pdf.lt'l • -- -- bdaft <Waor!
ot ot
offimq f Uw •ltlM .-tl.n y•'N ,olq
co ltt -.. ,- n , ., III JOW �

...
.... v .. ;. ... .,,.

or ...

Lyric' s somber production of a weak Ibsen play

o,iu,,, ,,,,_,. • ,,.,.,,. ,,,,.,.,
M,trA•ll.
,,,.,.m, ,.,,,• .,
Rul•• l1t1•1,.rttl utl Wud
,. ,.... u • • , ,,., '-'"'

v.,.... """

s,.,..

n"'
b1 l'nuill
1'ht1 L)'rk Slip IJ"ffloo'"9 1111 tht! lfmt
..
IO tbtt lblon Nl Of\14' and wlf,ttHI un,, of
1hr Nu,� ,Uy wrtp1 ,oo,t dWmal
tfforu CJNHb, In �. .....,. lbHlt nna
,.,_.1'11 th•rll.> bl l lMt l , tw ..,..1U,1n.Md
ti)' llt• twptin lffC'l.kHI, It Iii, hardly
..,,.,.,.Al --- lh• t.rl'W' :-.....,, pn,chH1.hW'
��"lllNwndl•llut.

-------

I� ,,..,..., ,

"'rtW..-ro � �
-.
Iii� pa.,- pn:,M t htl lnn.r t0vl• of
Mdlthhaa.M. A lkoll'• #lo.,w, MdA• EMlfl)
of Uw � .,,. tri.lUI pl dl�
ith
tlltlffla ot dl...-tton w • tkr�
.._. ol '4ttntltJ. And •twn u.-.p

;:..�.r:• ...���; �::.:

=

tubUln ofhll f\nty,fl(lllMlllk'aJ twruh..,,
But W.t» II llf...,_ and m"4dlf,d
tun1....... Lo ltll c-l.-kl.. TtlO m\N':11 ol lhll

�:-!h!��:w-�=�J:. :
� :t-=:::.::�;� :-;:�::
...........

Th• play LI wt In 19th C.Ahuy dfA\IX:tl
lirlnt ruum of lh, A.Mn f "'"· Tiu•
•Ulna II cotdlal and nut.t lhb �­
pl,ay. '11111 -.:ton, If wort.by ol •DY
ro,aplhnfflU. lhwkl 1w C'Offimffldf'd fo,
1hlq llt•nlkMl tu th• trUat.HaJ•�•
WIU1 \M tu�loralH oa ffl"" "°"' C>f
ld ort wttt �f'\ll DOt
tJw l.ynt .. .
.
lO.....,.,,,.. ntb Ol.bN.
u 11 � tub),c't matt«orG__,..wtildl
.. lM'ky, Sin(-t IWu... lhf'ffll, - lh•
coo,equttnt'fl of Mr htredlla tin - l.l

1100W•h.ll ffllpM, 0,. P'- >' N\UTlb1f.i on
"'· lifriun& -..rt'.,-t na ol Mrt. AMna and
whldl
lwr unaNll'd dNlnlioa to hr
,hnlnlli,. In • wb of lnt'Nhtout
rv

°'"

..........

'°"•

Miriam \'aron • Mn. Ah1n., It thfo
bfiCht lltf\l lfflOIII UI� ttr.h afHf -,mbl-r

DNductlon. !lw b old d •·• blll 1111G
IIIIIQLINI and lot.K>nrted. SM U1
wff•ff'd and ..,., • ,.alOD fur bff
ln11tia. nd'I i611CW:ttv, Varon mdN i,a
11w
,ymp,Uwtk &o....-d Md. Atrin.1,
.i,....-.1.-oui.
ludffl
qWttk)u twr i.:, fur pnuient htnvurt
V.- Cfflply rtplln •ilhout ,...,., .. I ffad
lh•m " Varun ,._.nu Mn. Atnn.1 • •
M 11a11.,.. mant11.
worldly wom&0
wbo Hdffltandl ti.ff IOft't f� low
,ttu wiUl ttw wmnt, who Ill lwar1bNb•
wb.n -.. 1rama ot bll t.tal dlletUf' VUOft
ml.na 1 1\&tlt cllb ol f•rnl,._�
upoa l,tn. AJrt.n I donwltlr Pf"'dkuwnL
Un rortuutf' Va,oo\ 1M11tportj.ftl tMl
.. wM.k and '"'"' lb• p11y 11110• ..-.,.... n, pUl� pta.n tr,tnc to"" on o.Jl'fflKas Rltrlut!I • � Mancltt1 ii
s-,th•llnUY t.d. A man or _.�y
\t:lonf monll., Ma.ndM • lUmH lnlo•
pw,dlinc baJ by tulffl.tl. Rlldlell lit to
1\ lbat h• ..,._m, puulrd by hit U...
Undar �re h• •llU and wtt:um�• IO
II\• ,OW of bypot'rillf, CDC'.M'ffllnt lh• ttuUI
about an orphan1p nr. h• 1tt.ldirr"'1ty
t&&rwd. A.ltboull\ lb•

,cwpc

""°' "lw•

,-or �

·-

....... �k conttpu ol bVU1 ...
n-a.dolD. ....,,. il , traud. RJ�\
Maodrn ■ 1 c:a. la poinL

...... � .........,�.......

AJIDl'fdl maka Ian • bNtaMe ud8kX'9
putfdletbd.
'-1 0'81'Wa ii uPl'(1,ed to be 1
fM.<hlo.,nc plln.., who - the brl.i Ml � but rH� toha�,
Mr-t. Ah1ns. wttb tt111"fttatM •d fOObbtty.
...._ ..lltll....... ... .. .....ay
,.
tu�tiollaatdha11111tfd by ""dtolta lbl
h.-anl b■ molb.,-, Bid. O'Britn NroAI
...., th, ..... ....... .. .... ...
tuttUmbt wtlh Lb• autb nlldty ol a .ad
c,.
"'ml ,tlHt �ite Joll.11 McKay •
l
�i,:u-.wl .. lwd io LU•. ftil ,_,,
.-ob F
• o l c• c-ant u11, wllb t h • Oat
pmnundal1ona of Use uppn dMlts. but ..,.
Pftlffl U blmadf • a roU mkr 1AM a
mi11ordlann.er.
mu.st. � llad IOOd
111• Lytk
intn11au • pn,d.tnf U&lt
play, � t MN.ii• rntir.l ot o•o,,�

R'IIM .,,,...rud. ... ......\ __

a.a

s.....,

-... -•it-.

..,__,.uowa

..

Balanced attack leads
Goats over Gordon, 9-4
,.,.�
.. . � ,... a--- ...
.. ...... ... .. 01an,� .. .... ,
.
..

Rams regain the offense and NBSM)o falls. 88-76

-•,mn -�-

_.,..

. ,__. ...
�t1:!4.!,:-::.::
...
,,,. '""

_. n" ""'" Mont n I t I 'IN" by

di,
IP n,. pu1 U.. aoltfy l•
eoo,rOt. U.IL MIW .&an.dy (IJ Wl lwo
blx,pl, *Ml lbll: rv■, an4 lM ....... oo
arliOtltt, HMilitWl � ,wat .._lc wld\
poi•ll but tfw!,y rouJd OOl
:=•
=c.
.
-

�_.::-.="'1---• ...-.... --......... ... -.
_..., ........ �::.:
.. ......
...
._ .... ___ a.n,-.

-• - •-t - U.. WPl ­
"1 - • _.,. h _ oa lO ot

,

----•IOol.­
AN ,_ ....,_ ,,...,_.,_..,

,- p1ay ,..- .... - .. ....
__ ., ,1w u 11oM _ ..,... ., ...

. ... ........:,:.• --- -- n..

�-:,._ �
� "':':

on,,_

�tarf•
,
;:;. •::�..:�::.:..�
:=.�'!�;hoop.
_ .......,. . . _ .__ ...

..

.a.utnt .. aot ""

°""" "" _ ... , ......... .... ....

=: ....::�-:::::
=..,..::..-:-=__;: =-=�-- -- -­
::, ==·
_ __ ... .;:-­ ........ -...-::--:--!::.C: ...�.- ...:=..:"=k...:.... . __
- IIUw t l i

- - -- - - • IIM

.,

1"tMt Rama wowt4 ntu'ltain • a..ct ot
bft ..... tou, and n.lM p!MGb fo, lbfo
IMWIII.IHM:f o t Ow hllf. ,,._
at
daMI klobd "'Y llipdod. • lhff -..,_
,._.. •ilh ''"' nwr �
.........
''"''" .......

:"rL:"
_ ,0,4 ., _ ......
............, ,. , ____ ..

-::.e. .,....,...
��

.,...,_,OMNI l�•I ,_ Ul!t1ffl'fld,
-,u, 1w1u_ ...,... .. _ ., _
_...._ S.IM,_ W.r �l UMINMIII
i- .. -

___ ....,,.,,..._q,,i.,q.
.... ....

..... - lllla 1-11, • 6'1" .-,
- ..........,. ,1 _ ,. __ (116

o-.i 0a.. 1.,w1, ,.. 11-4 -,11o
... ......,, .... ... _lull .............
dMtwo.,...._...._

..._• .,_. ....., ....,.. ..., i.o
- 11. A\ • WI • w -. -.. llOII

____.. ..
_., __
,_,.,..,. ___....-.
........

l"OOIYX#ltl#$ IIO/ _llh ,._,,
_,.,,., ____,,.,11. _ _,•-•-0.,,..--- 11w

.,
...,.,
_..,_,.. .. .....,..
_ __ ,
..... ..,.........., ..... .., _
_ _,,, . ...
·-

- -L IAl ol- - t..n
_)

"Ii ■ ..... - -- - - ..... .... .. .. maaot .... ,..
OotllaL l • IMapiilc .,. ca __ ..._

.,

'111, 0o,b _ _ _..,
b U.. lbMt-.op.NMII*�• ....
... 111 ... . .... .,
, __
. ... .
..... lm•• ArtM.
l ,MII WN k ' -- • • � -..
tbt fld two ,-k>dl • LIie GoeU
uu1 �1blad tAd out-,.Y'ld Gonlua.
f'WWall)' IIIJICWIR1 lMvk'°'1 llt.llf•Nol
IWO p,,tto.M. ...... 1-l� 0an apln q.,
� ac:._k lty &liffolk .. 11, meln
t.dor ln llilt tk.l°'7.
,,.., CloMI jl,l"ft,-cl Oil& to • ..ty '-d
at 11 4 1 of U.. Int p,triod. ...,._ ia..,
- ·- ... --. .... Da,i,
a pea boia They c-kllo aod llMt
(b'doa Ooala 0. Ct--..Du LO tub 1'
1-0.
i'bto lb• Ooal'\ •t.. · rot "°"7,
llonton', KH hNJt ,...-4. ll � If. 1, 1 at
IO M. ......
al\n bl'in, at up Illy Mark Md,...
Dori• .,_ Mt ""°611 of � a'ltlt..
by Cam.Iol •llo 1i1t1 hlm up
a
aiNly • a rwoon - w.u .. 10 09.
Oardoll ,_. 1W
or r.:n,alftl •
fh of lb, Goa&I -'n W. :alid::I 0.-,
�8 brob Qlllrt at 1:10 .,,, ··�
p&■y wtnwd lO � Ult 0oati od U..

eoa.,.,

..

I

_,,,_

J

OUUO LAWSON tl1JIC'Ol'wl01WollOt,il,_,,N001tt1 _,,_, __

l

,..,_a1,,.,_"'°"",•

Four first period goals spark Goats

by PMet A. Hunltt
1lMi t_,.la C'MtitntH 10 pnlNt � l.kt7
u. ft>t f'MJ, at lhfJ bpt ttp lb�
out.aundlbl pt&y, Mllnl M•
f'P ur
� ._ Fttday a& IUJ"I Willll'f
·�•• wtM.1-6,

Tht OoM• tlM\IHI lh, •1n. wtlh • bl."f
u rhMhmu � nt.r 'foft_y (:'.afflkllu ..-or.cl
hJI elllhth C(16I QI th• WDOn ocw nhuU•
"-to UI• ftf"tll p,fflod, Utkwd t,y Jim IJul'Ty
MCI Paul l)um. J\ fflll'llllf' and flftffll
�• a.m Dl.Mic l�non Wllitd UM
•.lff pl fot Surtolk wilh • pa.- hu o
•r.n-.uan Qlril � vt.

9y lh• umt Lh• t.ruhtd • CUl)Ctt W lll
down •ftH c-hMtut1,l41 WNMI. \alf't l &bt
OolU' Doril tllpptid Lhtt plM'k pa l MCP
,o.1� ---� O.t.►.«" 111,!\h lh• b1>lp of
�o and l>uJf')". Thb1'f Mfflfkh IIIN
twwhk,'t fUU ""-'• Ill) UI• {ki,aa.- won1d
......, fourth aoaJ ln . lh'"' mlnlllo' and JO
M.'Oftd ltpla t.. Uw • .....,..., , Capuln
U1n IIANaf\a, rumlnc bat.L
IN-Ina
.,......., wtlh • l'I _.tu,r fllf ID pma,
ttOffld , -"'"I tty llolt K...u md Oift
ffll'W ndH of lh• sw-riod ••
�IOM"9by dl, Ooal.a.

� n.

.n,,

ThQl.llh U ..,.mf'd hbaont,.41�pnw
un •trotk', part, MCPdW nat fv. up. Sb
min�.. t.to lh• ll"ft>Qd pntad
K,td\a w 11\Ad, Ill• "-"CW .t l, -"'"I It)'
('k,J � lu1 00- ml n11U1 i.tn,S.U.
Pff DOtb lhl Lb.,. wU\lld aot lri up •
O nlolo
,-.dhit,N'OOd ,oa,l ot lb1' .,u.
t- 0om .. IMI\'
d

Sul••

Mt'P tuMt NC'k flCll1n ..:M • eu.i by
wbltt r 0oua SI�. hom O.'"• EIM•ood
l>naJhir, Bul UlflOotlJniMWk
an4
ap.11 Lo rn.b lh• KUff 6-:1 •hn Oro,_
nitUl'd UIW wtt.b Ult> hip or K.tly and
Olilnikalu. Thia Un., «:UMb&lnt ul lloriil,
IMI\' , 1-...
.... ond K,lly, Ila OUlllandlo., Lbrou.-"ous th, .-uoa ud It
f'OftllftUN l.o bl' LIi• w.am·• ma.kl calal)ll.

ln Uw Ulln:l p,riod llw U..U bN'uw
llrbdahkat lad OVlft'OllOdl' nl •h•n tb•
MCP lM n &ook actrant.ap. U.n Larud\•
Qpprd . eual pt.ti U. l\lf,lli, JC.riD tJ.C. i
�nrw)', fin, mlnul" ltU'f MC, •• on lb•
wtf path apln • Clwuta!d INCW tlw llt'Ur'f
1,- 4 MCP W!On'd oo• t00rw Uan. ua a l\lU
It) 9ffip1' Sc.,,n Canp,.\il �fon, Ill•
Oo•U C'UUld rd&U\ , puck Md tddoe
••
... GOATS PtWt l4

I

oa Ooob Oaafit - ­

--

_.vd ·•

•Lile

.._ot

◄ H wh•n 1w "'' fty • bluin1
h'om fow ffttt --.1nd UM- Nd lint {th.Ir,
r\al,1 U.. ,.., lint) __,I C.-nao 10
nib h :J. I. lt •• a tb0'1 h■ndfd pl
..._.. by Ku• r.nn.. Al tit• t:Od o t oae
,-,rludlt .. $. t ao.c.,.

- o'""' t!Wlb• en-mu napp1Dc •

Thfl � d pmod wM qvts. poalbly
Ch,, bftt pmad of b«U, U... 0otiJ llaff

...,,... 111 _,.... n.y .......
...,&b<J..
.

....-... ...... I.JJU•i. . .. .......
ty

.... ....,...., 0-. ,.._ ....., _
- •ff'f'&lal wll..._ bNlblM.
"il

v.,n.. p � ,ood ,-.kl1 trom
OUf'f'Y aad O,.._ u, Nart off Uw
ftl)lotkNI, wtUI a qukk .,_, Jw
lnlalhep.-nod,

Durio •• "' Dall) ,., ... .... ....

,-C:lr ..... lOotdltla.

G w ......., ....... Cnt.• lbkd bdiM
U.. Oonloa Del ... toolllfd llU 1w . .

Dllll\' ,_. l\lt __. la • ,- lao -

lloll)-,._..,

0111--.,,.._, __
, a.1.

..�:.:.:u:..�• - •-, 11
._\_, n,...ra1 �-�

l1: 4ll0mabit l,2.
n..,. llllltat 11M Ill• fteal a-I ,...
ol th J_,l awl &It.• � of "lloiapt�
Do41c•· -- - llw 0oala bndo.
AIU'M:141- LIi• pt ... •�. O.ffy
Md •t ll wp wtllli ICNDl' ,ood t�
a Oontoa \ a.oot.

n..

,.... .... ......

____

., _, n_ ... 0oe 01 eou1c1
...

DOI dim Cb.1 0,oeu M Mory.
1t ... 1 Mf 1id.cNy f01 a. Ooa&;a..
t'Offli
off ■ tOUi1b Iota ( I0-1) lO St.
Fnnaa In dlNr ,......._ .....
.
._ , ...,,
.,.,. iw, Lb■& .. • M'ed todelltffl
..

• • bk. •• ,.. .«Int LOu
,

---

� ......, .... .

FO«Y l- 11oat •Jla, 1>1otty lo l<ad1Dc
lhl' pandl," but h, .._ MW dt1 � ot
.,,...,., or ha p1■y«r1 •
0.. Ott- _,d 11ao 11--,.

lod-

•�1..

raw, ....-... dlat ah.llaup Ulll tam
bath�tiMtW IIDOUal o/Uffft1olb.11 .....
ol f'MtOI ,-n. •W,'n, fl!(lhtt ■.-.Y f'l'offl
Uw aid ,Yftdtonw o( lo■inc OM to • .._,.
We-.. btMlq Ille tNma n

lflt'Dl. ��t!--

CINloio ......a lb• wt.M1 ... awl at
I OS. afttt llirin1 at •P II- &I CNldlll:11


C'Otlllt:l',-

� Whtll t:a-- ,.... IO M
dowe lloa "'lle O.-. IM II IO Dllll\' wu oll tloo, ___
k...,_,aaklacll T,I.
.tdl lk � -"' o1T lloo ­
,....,._ ....,.. ,. ,.12 _ 1M jla-" k
a sa.. ,.. oru..Mt att. 1Ni111an .. ..,
.... to try to ..... H ln to ..

Starters completely flat
in loss at WPI, 74-61

_,_ 1!11 __ _

, ......
....... . , � ... ... ..
u.

F,t,n,,,,y 1, 191111

ffoJ• � Ill

St. Anselm's ends the streak convincingly, 78-47

..,.,...,_,

.
w. _... .. ... ..... ..... ,,..

indudell ,na,at ,...... ,... .... .
lnablu, iotatrol l.lw offffk � •
IIUW pt'llftnu• If M)'UltAI,. . .... 1,1M,
..
bM(:11 ..efl"fN - Hln ,..,.. U �•
.-tlh t.d
•r. Jobn!ktao. ,-OaffJ •

IIANf tit.! M, N,IL - Tho 1ao• • 1.n, 1i,u,, ..., .-oo,uri.d t.• MIi
■mi tfflN_,,.... b)f l,Jw

.... ...,.,IMf

! .:::: ��:t.!�.!,:.:,::f;

ffolk w•nn�d
.., , ,rlllkwl l l lL•
IOIII hs lw• �CiAnd Ohidon Ill
lllM tblU,
fut UH, ••tihtJ mlnut
..
,__, .
nntf' lt1 �il utW, 1ll11t ll••U
• W.. Wfull aff tt. rou r1 . •11.t! �nif"f
.-NI ...... Ollffl ........ UW .. Wtlf' •
,
M-,t.it\t p,tt
.......,.. wftkh lntiu6td ._""'

--·---· ·" - ....
- · -·
-.... -,.· .... - "'"'-

a..

wine

,a..

. .... ....._ ........ AKD .nt, w,
... ...- , ••
,10)""1 1o 1.11,, _ ....
...

-

.. ...... SL A\ IO flt l.. llll lo•
,
, IAI)

........... ..t...,,...,._ ..,""!'.w
.. . .. _ w.u..-.. ..

CHVC.K ,.OflfMOrT (41} - • M1t ol � t.ffll ,_ ...t, • ai- .._,,. ,._ _,,

------... $· -�
f1'atk\ off..- towd Q04 ftJkl Ule
...,._.. ,.. , _ _ IO ... ...,
Into 1h ..... 1'n1Mn, ,.. .. ...
Md • .._ \11.N � ftbottndiall

u 11;,.,.. , .._ , .,,.. ,.,,.._,. ..,.
...

tT. � :.:'llu.':,,"'::,·::..:

•t f• � b)' Ohn

TM It--. --.,.,. md aubl lllke.
lk.b41 Ult ...,• ._. .._, •Lb""'-m an
tft• ,b. ....
.. ftOQf

-. �

._ •...,. ,om11 taa1

W. ,.._ wHll �... llWN!k:k, Tim
-•• K- 1..,,,,.,, ..... - "'d

_ ........,... . ,................

....... . ... u.a, � U.. Rtffl olf,,-. 'ffw
�- .... ..... ... •tth'CJNty, ....u.,

Uk-. Noon•.

bpJue ,W,o,iy
Wo.fiMwt
,-tt u.p,.
pt � � -d kitbud li,lft
� f0t nta. W, p<,111
u.aht lN
•It.ft ftMtt f¥bt.J� ··�
�" I hvtlllb •• .. b.,hl,y
H•v• ou hHld
.-w,ucrv., lNffol


a.nu1•

..,_. _
......... 10·11-

••W:tt

«I••

•flt•

811K . -,0

... . ptdH ......

•1

W fau, t&.I.N n «n.blnf'd
not b U ""''
.
lhtY lthr fll\lff p(Wnt IGlaL , ,,._t\
ricli6IJ ... ..a wJ11a.11 t'Qaltll llunonn
LMU,,:,
T\4t K.Mll offi
fll iMUf\ddurint ll\a
"'•dll ltMdl. ,,.,,. ._ na M:tttblaoc- ol
...... ortMlaiJtM'I 8bolt ...... nuMd.
.. def.,
• pk-k-4 IPN1 tty U..
�s. ... k N4ittUf •• IIWl')"Wtt«,.
Md lh• tt.... ..," oo'n•"• l'M Raml
Wtt f\ll.. &ittOLk\ lNlitk _,.. ... ...
liO U.• fN UM lbM Uw ..... lM U..

........... -:i:::,: ..,_ta .r
Aft« lfflftu 11M ftnt 1M&t

,,p1n..

wtn..i,..a.nu. 11w ,_,. •• eou. ....
� and DIii- •• lalrn •& of UW
.
,antf1 ty Uw St. ...,_ , &onttourt.
8Mtdld � altnOII �
liDMd,. 1't• Hawk ..... OltfH and ID
IUnt, � ool ,-hlld UI• ball I_.,
w t\il fhJffl lli•

...,...

'° _....,

9C'lft,,_�

ltltUl1I I
.. ...
ttu. wk.h 1 2 pca ta 1Nt fffll lw had ftw
tuno«n. Oun Wal.bf !ft• poiata) Oki.
NooMn tfour pcMOtaJ and Oaiata •KIi
pcN,eb -.01buud 10 U.. poof Odd ,._.
pemm� ..U. • � Lou.I ol l for
23.

-... ..,....... -..... --......-.---

t.11 -.L

,-rtntt,u,.

.....\

-'-"1'

"W. an.-aptad ta _., bac.i. l•to lM
a.id
� '"for mmt ol UW ........ .-.
Upnt.J,,d • ••ftll -' ol nttO' - tff)'

aam•. ■

.n

WPI toui. • N-aa i.d (11(1 bMbb ..,.
t'ffM
flllf'YINI Jlm �• ud
�or. Nlllor attollOW fbt t i poiall
rib • -0,ld .a..roud
" Notll\Mt
1".1tnwd Ult1 liNd ltl fturfoll hw lb.- n•
UIM •UA 1 f).cl from �. "nw th.linffn
Owe n:ftl t.u
Th.. t.-k • not

•<M.,_

:,::.,�,.=:.n�:-;.,.=

dim.....

):I
Fr.hmm fl6lld ► W.ah, U4td II '°' WPI
� • U11W hw uu,:,. •Illa • ,_..,_
�p. WPI WNl la t'Kaat wlUu"
'.U.NH.I

.. llo.\Oltl Mel Ml'I _..
,wpa" lht,
� Mld • ◄4-18 1,ld.
•• l• pe,Unl\w .,_ • thom In
9'iffol ._ .. wit!\ WI 5ftlril... pll1,
•l
qukkrwa Md law ...Utt:y Ii> hi& tlm,t.
sPURS

-

......

..

STE\'£ DAGLE II• W'II, ..._..,_,,,, ltidi MMM. --,Did- #DonM � lor on/y

,.,,,.,,...,..,.. ,.

NOTES FROM THE A THLETIC OFFICE

TENNIS INTRAMURALS
DOUBLES TOURNAMENT
AU MEMBER$ OF THE SUFFOLK
SIGN UP AT THE ATHLETIC
OFACE

u..

U.. 11ttw l.h• 8' � pita.11JINl &M H.ffll
tunM.ll'ffll Ind
lrrwd I lt•ll Wad. -Pl
loM UI• lf'a,d l•'° WftN"P UI• RaftllJI
nltliUM41 th, .._ Ind tpl&tltel out tt,, 1
IT 2l _,.,_....., h •• th•-)' cpu111n1
m,_• ••ld do tM ..,.. ot 111t n1i,.1..
II lo&lbd UU UMt �
WPl'a
lh00Un1 ... •Ni I.... 0..-.1 Ln- 1 11
POhO.t. i !I in lft• ftni& b.ifl •• dn,pph,1
QtWn ..,mtwrt &on. t.b, lop ur UI• • #Id
.,.
I all had 11()1 hrtol• wo,uht "" Ill ..,
•nn Nfll U and • tffndp u IMI
,,ue Ill
� Mn LIi• 101.h rlP--lld Dto,
lfflOOI le
• �l \'•. kl U\ln
..

;:'
===��=,-:::=: -·
=::=.:

Tb• .... nrr •t...atl(J l,4 l b lhtl
Wf'I
.,.,,n. <H'lfNl• tair..11 ftl off lo _,,
t. ·p '-cl wtlldl awlot""9 Ji'\t.u •
ti..trum..,.... 8'1t nu ....._Th•H.e
11d Ml4 tio,. wt, Ow "'""'.,, lwolw
N &hf.
'ffftl lnl.O a
A"tollk>
l\1$� dut101 1 1tnotdl b"1111•
l) fWI l•Lo • 11

"• .._ nonaa1.

Aftldm'• .... bfttn. .u.,, _., o,pni.&H. 1u, Suno1•·• •
.._.
._,d DOt taU .0 ol Ow bl.ant'
rtoll
..
0.. 1Af ftoof, 1 poor NOUt91
a,y � for •
l"'ff8...,
.

w 11.-. r.aa

..., ._. . ... o1 ..
- - ..- - •fftoll 11

...
.......,.. ....,�, ,ao .. .. 111.,,
._ -. ...
--

- � - -

r. ,.,.

Oowa 1'"11 M UI• lilalf,
oli IN:ld
o/T
A...tm't •arty 10 UW � IMllf
bu& toktd aaf: 9'■ ..y ooud- R.ai W.
l'tolk mm •

..S n, U\fflt u,
dcatt .. 19 NUllU O k
i.•, wbo •
iwr buut madit U. IO,.l,4 •�t
Ed
tt..wU pollffd a o.. --- Sirtotk 2J
polau bt.hlad It fi0..S1 ti.tan nflU.a,
� U.. Rull off wt.. . . . �,

MEN'S
VARSITY TENNIS
NEW CANDIDATES WELCOME.
SIGN UP NOW AT THE ATHLETIC OFACE.

VARSITY
GOLF MEETING
NEW & RETURNING PLAYERS.
TEAM MEETING TUESDAY, FEB.
12. RIDGEWAY - ROOM 2 AT
1 p.m.

IN'rllAM RAL STANDIN

A strong half
is not a whole

,.

h M"'111, Maklo
'1lt w
0!11fH"•' bublbltJ WM\ •
dlfralfod b'I' M, 1. r. 11-.lli and by ,-.khuh
11 l retfflll ,

Wf.81'

P.ILW.O.L

!illt'IJ
TICE
A..P.O

Z,1n�.:!t�:.:J;'�',.:;' ":,
' UU:1!w,
hen. ha,,,..., ..

,,._ - """' Lit• MIT h&,111, M
�U.M la U. flflll .......
N'Olk � to _ 1ft U.,
llftt
,
..... h
'ldto.:ZJ. l .

Ntuftd._,,.,..,

,,.. ..ba C".IIIW OMl to .-Y UN:b ......
__, u,· -.--. 'fonj .,._..,. liN dw

__

� UM fOUr\ .wtl ftl l'k:b �u::
}":��:..d '-''"I
--•
.

M
,.., .......... .... 111. n... ....Ql!l'. r....

,.. ..., ._..,,,

b u.t i"" °' """'

..,,.

PJ,t,

Spur-like defense prevails

....... ......... ,1

lay◄pa wbm h!fl ttnproltH!Wd Md
t,tMHJNIUML But ll w MM )1.191 WIii,
Co-Oo,<. Randy ;mo. a jonl-00 ...,.i
"'"" In ltt pu.111.t and p&ayPd 1111
lm,or\Ml � In lhto WNtnd bait •In,
f'Ol'"ffUd 'nm 0.,JMt conlri1Nl4fd 12
�ntl Md pt.pd Ow offeMlff bou"dl
.rff'dl•f'tJ.

"t;°'

1wu n,.,,.. Uuun,, followed i.,•
pw
lw,M,ot .... u.. � • 18-41
..._ .u,,..... 1.• 1r11 ..-y &.1..., Mc1 '4
•• 1 14-,ol,nl *fk.lL tr al \b.. pou!II CM
..... ""'11W4 (WW,(. ...., l\ .... �rT0Ui1
otf�-h,d1•dtf'Nw
aldl ancl
11w � •detttllv fit,utld llwtn.wlff.l

..,,...,�,---

°"'

Uk• •• tdlo• ll.lttfll. a.ct- p&a_ytld
p!,XKty, ,.,..._, u1mo,.._ llllJt.•�t.t.d
� .d .,... 1M IIIU. Uf Qll

-

;:!:
n"t!:.!;t·u._�;:t;: nC:�
..!

""' le
of ta•
Otbbw �. U.• LMtn 1W
l p&IQ--.r,
tol• fflaftnt lu � . r,w lNDU\N I-- Uut
.,_.,.. 'Ttt. ru&llrllno• uplo 10.
�•• ,,cU_y � of �• ..... 11 lhat
U.. &ram ctidft'I IMIY • ...,..,..wf1 In U..
ftrv.balf.

L
I
I
I

W • btow uut. Wel1,lt INtl OUI
,,•• of .... St. .....,

t..hlf'f had fl1• polllla.. 0oo Walbr 10,
hi 0..rf)' onr, 1nay JtaklluM.\, MlldUtn
,_,, John
tour 111d Ch..,...
Nd ,mUU lwu,

11w k,a '-ft lh• ltMW Ill 8-1. "-Ill ln
fNl"b of lb• IAMlfflMMIU bUI till
M U1• llm,,, IIOl tuma-lltlnt )'OU w€Mlld bN

'-I& ,.,_

Uw r.m, ........ .. "" u.., �IJ
Buffdlq -.U...kboob tf0,k mfo6M.bnl
w tdt9 u.. l.ourn.tnlffl& .,. nu111
�)' un ta. tdtHvkt,8'-UOIU . T\db,
lthudfi 11lattd �. Q..fl and
Pnmln_..w Sul•.
I le-lllt UltW •• •• bric,at .,at.
t::ddN'! MJlttl...- ID' to WIii • f••
......,.... aft.ff U. ftl Offf.

GO

)

Kool -' <...
•• ,....

lb• •tH11ta r.Mnt 1tpoc1 r .awnp f(rft►
l!'t �, Cul.. 1"1111 R«- CM!W nwd IJ\,

,.,,....
.. tw.• Th� lltOffll II
pent,, tit U... r:lllCOa4I half, but Uw '"' ul
U.. ..... Md .... fflOCIWtllYfh.

W

!lA8T

Ya
11-,
Ls "'-"h ..,

s

w2
2

,

0

L
0
2
l
J

GB

r,
3
I••

� ftom _.. 12
f Ow •lA.

tfalk
fMI Fo&., .,. ...,,.
-11h Llll• wbl liul •..,....blJ
-,.I
.. ... llllrd portod ... ,..., ...
,.


f lk.(IUIM." t'al! Qoal:a NW W M
.._. a..1 - ud ... '"'-' ..
... ...,... .-my .,.... roa-y �
"•r &alb 1-3 at lb.II nae or ,,._ ..,.

.... "°"'� ...... � .. ----.

.ad llul Ill� Go.la _,.• JOllfll � aad
wiOI ---'"' · ....
illtNd.loti aod man ,..,.,. U..

... ... ... .. ..._.- c-- ,..., _
.. .. ""' -.u..,
..,

_.., .

THE TRAVEL STORE
Yoor

Full Service

Travel AQOHICY

• Prompt and Courteous
• Personalized Service
• Same Day Delivery
• Never a Service Charge
• Complete Vacation Planning
• Reservations for all Airlines
• Car Rentals and hotel Bookings
Call 387-3300

Right In Char1eS A� Pal1I

Just Minutes from Suffolk Unlllet'Slty

SIMMONS
PACKAGE STORE, INC.

wo carry tne larges t se1ectlon of chi/led wines m
the area.
Over 40 varieties of imported beers.

Come in to see
our various beer,
wine and liq uor
specials.

210 Cambt/dge St. Boston
227,2223

l)nt1 t • om1mm-u...., un quality •'�" )"OU n8'd your
1innt ing fa�, and 1nd, ptru.1ve fmm • 111mple
Xrm•• tu ,,mfl"'l"llOnal quality off�l • .,' rt- hat
t u h,· l p ) flrJ 0J)l"n daLI), • \ t?ntnK1 • nd ,,. kcnd,

Off f'I Vnn1inM • :\run • np)lnK • Olnc:llaa
l 'ompu,,.• r �...
�uln• , ltnum.-. & kN:•I 8r1f'b

227-2237

_J

'•"'-Y
••••••••••••••••••••••••• •
:
:
CREA TIVE


:
: INSTINCTS ?


:
:
VENTURE


:
Magazine
:


:
7, 1 9(1()1&,/( �• 15
oll,

,..._ ,.. 1

rpnlzatlone 1 • 2:30 p.m.
Jr. Sr. Week Meeting
lrl1h Cultural Society
g=.::i�ma SigmaF407
Fll30

M

Tau Kappa"l
psllon
"lpha Phi Omega

�;i\
F3388

Student Gov'! "aaoc.
Jou� ,
Pntsldtnt'I Councll
New 0lractlon,
Cheerte■dlng

A,3
r-. ,-. 12
F407
F!131>
Thurs. Feb. 14
F630
Ffl03

CMBrleadlng
Committee Against Polltlcal lnJuatlce
Tau Kappa Epallon
"lphu Phi Omega

R-2

R-3

Events/Activities
Thurs. FM. 7
1 · 2:30
134A8C

SO" tllm commlltN aponsora
"Slaplord w,.....

Phi Chi Theta aponeora Reaume
Writing Program

1 . 2:30 p.m.
Rl03
1 - 2:30
F337
lull. l'eb. 10
Aud 7:00 p.m.

needs prose, poetry,
photography and artwork
for the spring '80 issue
Come to RL9 for informationBE A GOOD SPORT

CAPI 11poneora "Cllmpalgn for sate
Energy"
Thallle Dept. Sponsors lllm? Night of
the IMng dead"

7::lO . 2 a.m.

:
:•••••••••••••• ••••••••••••Black Studenta Aaaoc. aponsor lllm
"Montgomer, to Memphis

1 . 2:30 p.m.
Auditorium

:
:
:

Della Sigma Pl and Phi Chi Thell
IPOnl.O, St. Valentlnea Day Party II
Pat O Brien, - 10·1 Required

Mon. Feb. 1 1
ca,- LIie Planning Evenlrg wOfl,.ahopa Begin. Contact
CounHllng Center x 226

T-. Feb. 12
Phi Chi Thell Soonaora
1 1:30 Lm. • :!"20 p.m.
.
"C■l'INlf Day"
Lounge
Thurs. Feb. 14 Career LIie "'-nnlng Day wOfl,.shopa Begin.
Conllcl counseling Center x 226
Open Forum.on "The Socl1_I Reapon lblll!Y of
1 p.m.
Education" Guosla- Pres. Fulham, Prof Elmusa,
F1103
Robbins, R. Ca rl

Write sports for
the Journal.
A· ::-� See Steve or Joe
in AL19 for details
. . . Vonnegut

_,_..._.,._ ,..Il.a d• ....... Ub
&M _. di.Incur,

v_., Pl... " a ,.-. ot Wadd
W• ll &ollll a61o ..duNd dN- llllomblal ot
0-0,,,,0..-,
.... � t- - - ..........
,
..,_.. ot lllll Ult. 0.. ..•11t lw ll a
dlUd.. U. ant ._ .. bhlq: boa &a.it
OfflMIII U.ateftlL tt. � Laowt ....
bf, .;tt llie -...atllllltMI .... Oll llil ..
btd .., .....

cu.ricMa YOWIC "9\lnnae al UM
...... ..... .. 0om..... .-­
\'o,u'411pl a Lb■ p«lllia Idle ot U-.
........ )Otot "" wriUDt u.11.... ..w .. ...
� OU •li'- ll • fkUoel OI' nc»-•tkdoar
A � but tlllfflfid look �
VOfflWI\IU bat ..-1 "-v. oo pwoof ol it•
.
nd&hMd Vo«UWf!'lt °"IO l1Wpeo1111 l wtoc.
A •nt1Jon •

U"t...,..
..-.

•• , ..... .... )'OU eftt t�
dDw
llbd Uw f"IU.- lo .U

� a es career at Xerox
is an education unto itself. JU!il
w&8 .,... doli"1 Jut
OIi tlacw,
Gndu.w IMO • XmD wtl Qftl:f \li111'1t
Ir,,, .� w,ln u...,.,..

n., drffltnuw ow dlmu' .J1 m worltM1t
_._

-

fflD

!;,;,
'-!/97,�.,.. tbt: ,.:;
.,.
:'
._..,. tQfflllH l tlwl,UI
ff ndn
1,
Ji. , i\8'11wTl!.uh apa,;h fot n,w �1

� t,,...,. J dw- MW'f

��;TZ�� wkktynaklfc
h• f'nt:rMc.Y M l( ._. ud ,_.-cllt-y
d_ .._._ _ ., .__,.., _
:.,;r u.. ..... 1a ca..- llllltork -uaa

An.-.. ..-wtnnc a few man fl'N'liou
,,_ ... -. v.._., .,.p11y
eadtd hlul\tmoon talk whll "'Wtfl, Ul.a& 11
nouldl-.. No .... t... (Offffl'.

-

ANTHONY OEN/VAIii 1-t 'Ill ,_,, ..,_.,_ Md l«allrr lho4ild � wr • �'• on
,,..,
t ul,n,dy .....

SCOTT SOUJMll/1/NO 10--t '121 ...... - ,
..
SGA ,,_,,_, �al• �or, ......,,.....-1,t• •"""1

& the issues
"e._

ELAYNE SCHIJIIMAN 10- & - 'II/,_.,
ftrSullollt ,n,dilnn...,.,,.,,,..,,•.,_.,..

Students ask for study before finals

by Ai.. Wbooloy
lMI ._._ UHt hlrwHy f'Oll'd dow11 UM
,....Wit of •llldmlA lw ttl Jl.,.. ttu
di.ft twfurP n.. ....... ,,._ tT-.n ......
&h.. .-. UNI \hmelnlpty DO NOffl
1n UHt ,,_,n, tirtMdu"' f\M' u u,ronvnur
Ub ds.f r l.ht &lw6"tt bod1. lll,,at-.OlAI
o
ol rfolk � nu Yok't hi lhb ct.dliOtt
whkh_,, ,11..,.llwffl.
Surf "-' • UAfl o UM' h lmUtr.iltu.t•"'
r
18mln1 In lhtt �UI I.hall doM wt uff•1
..,. form nC. ll\MIJ p,11nud bff..w no..
- UH, IN.j::wk)' l)f the ttlild,,n ..-,.cl
� u ..,.._, o.w ..-...dlt1l tu an
.

'°"

..,..,... ......... ,...

\....,.. Ll'M& ( � Md lW \lffleJ
"IO) ,-,. I.AM UW ,_.., 1'Utif11 OOW• fll

=-

=�"i::::: ��:=;::::

8ottw •tudfnu '"'' &hlll lula.thadt &Wdy
dllt� •o..W pmlona Uw Wfl.MIIU'r man
-... H .tllMald k. 0,.19 �,_
tM&t·•u.1 'MJJ ,..... I.lull Uwff tbouJd aol
t.- atudy •" Iwata# "It dno u,n UM!
iitffl '"
rnwL rr. M&.tt lO pt ll
U'fH llh \QN'k."'
ftut
1W
W'ftNIII (O\aw and

1"homM J, lh\lnd tMal�•Un1 'WI t It
U\.ll thlcwtlU llflNd
Nd • Y11'l'
llnputlMl ,Okf ln UU. dfidtllun Hrland
lakl °'luffltllllnl Ith ltudy daf' QftfllfN
IJll> .d�k .l'Wtly, J1'ff t.bwld bt •hf"
kt mak. • ..Wq,n llb tltll OM
..
UwtaM'f"""

8onw of u.. "...,u PQhd r.a, lhal
lf» St\Ml.ffll llu'"lffl'Ynnl �IOft
� .... b.ad , lbl)o, rolit la t.h.il
t �(l,ii,WfftlOWQl
dN-Woin,
'bJ kt !hi "Uwnt llhuuld bP tludy ray,,
ll ct.._ U.. 1t1.MHni..u�••1tt1 IOftt

�":!lulu• nu Input. f.mll1n"'��:e;-�Jtt"' ronun,qu,d

..wdiMU

•th• ll JU11 arl(JlMr l'Umpl. u( tWdatttU

rfoill. b dJ.lt,,rt'fll fmrti (l(h.r douh. I
.ttlndld aautbt.t C'Olt" and fuu.ncl th.;
� t-.it)' h_.ptW,"

,_.n.t•

b.l••

�:. lllkfflw.l.,.,, -:;:::.
�J!�-:!!'°'
•lldv dl

ktLn Cfldla•d--,� Ulitlrftlaud&ltrrt
...... 1'lwff II .to Clludl --.m,il l.o
ttu.dy." �o eoolflldl '"lat SCA
..,_. d Uff •
cm _.. �
t'OOCfl'IUI •..._.,, iod.... at:ldelalcL•
.btl• FWM!rt:ytSodolcio l)•d -i..
r.,,,11y doall'I lll'ff llVdf dlit ,.....
to
.-,, i,.11 .treicu • aat tM:ta. W• __..
b•" WO 1M OOUP IO fflUlt a.. n..l
� Oft � INU.U.•
NaMy Cwldo (Morb<lof 'ill I Uw .. art ,...,.-,rortt1•r�,
""
adft ...... M Mff MJMly dtyl.
Aolboo c:...-1 1-• ' II

--

w.... u..c ·u. � _. .. ,...

tftCNl d worl out -tylllilol�
ao la..t w♦ aa be,. ._ llaiit ol• ....,

..

J