File #3418: "DI-0052_ref.pdf"

Text

f\1Y

---Sook

Joe . ~oA fct-e '(

_/

oN

C

~
t J

M

'
ISSOCl ,t T JO,\'!,

JJ){'('.-1 fl(),\'

"'u

1fff"C;

M<

• South lo,to" High

• Amcrion l egion

,ohtnl

1m J.t ...

Lt.:• Vc-1c,1n1 of Fo,cijlf"

w,,.

lhr tnteot o1 u,..
lo IMJad4' f'Tft'7

pr-nca '
1: b7 • motM ,"t"
UMpulk••r•o1M•

• Ward 7 Dtmoc, ti 1<

Moul<7 po&drd ""' lhal
Wl wovld pMple
it c:onnd b7 tbr com

S<hoof

"""'-1)"' tJ who

J.

~-

L
E
y

RUNNER UP IN 19,50
VETERAN

an rut conrcl

.-.i. ..l'f •• wn• ,1 . ,, , , ~'-"< •llkl.a.l, ,.., c••• lt,1111 tll• brau• "'"..~ '
••rt ,._.dH4 IJ'f I hnl 1,1111 ""'"f4illll f•, ,... HhH of ,,,,,u,,.hHrU I , - We,4 7.
n,,, ........ _....., •..,.... •• ,,... ,n,,J, 1 1 ,.", i.. ,.,u, l• ti,, , ....
w, ,.. ,.1, , . . .
,.., it-11 ,•• •••• '-•• ,., loJ• I• ••• tut. W•
utnu ,,,, •'-*· ..••'1•4 .,,ruu1-.•

,.,w,.

.,I •tifU

••'°" ••

... ,u , •• , .., ·-·-··' .. ,,.,.,
r
I

I

Jf ~I , •
I

I

JJ,i Kilt 1.u,,1
t f

JI

111

u

1.f

W

I' f

I

MOAKLEY
REPRESENTATIVE
n:ru1.\,

THIS 1Safo. PARKING TAG
El.f:('7 An •ut, rn,....,ue O'Wll,,tr
.......

i'lot Rote I

Er.t:er

In front of Jc, r h,

J O H N J.

If•

A

OAI l'.AT

W_u

, , •..,,,

Jl

RrPRF~f-'if -'Tf\:r
JOHM JOSEPH

MOAKLEY
CLASS OP 1944

,,. 7

r nrbt lo

.cht

MO A K L E

REPRESENTAT

\£TERAN

IVE

DEMOCRAT

.

0/ lh• Ct,,.,, 0/ 'H
Eury rf''41t lor Sucien,

r
at

;. WORKER
To Tit,•·· juat_,

ho

uranc..

t:u:er A man wh<, •tll fl1ht r, r

JOBJf 10 ~UH MOA&L&'T

LOCICAL CANDIDATE IN 1952
WORLD WAR II

Twe tu-, tu '-' Ml J,,,t

lodq
7lf""4wUi,.=,

JOHN J· "Joe..

tJod

MOAKLEY

~~ . . . . . . ,

~

CIMb Al•mni

4•"f

d.:l:etir- ...,

• ~- · ......,__ c,;,g:poni<I
pn1 .cup ~, ~ Dr(
Jo'
n-.i. /y0'd

• Hc-i4httmc n ( Boyt'

ELECT JOHN

Th'< WJ .,,ovldlw lvr • t...i
tA ~ I , lmrd ( ~ ~ pu'P'JM'
~

'111

mtnt Club

Uw

• 'Suffol~ U,u

f«7 IXll('.tcr nhidr Id al 11 n,.
n.t.edJ II• arcu,c:s Uiat rrr17
IJ.e.fl' • • i:.:=k up• r..n,1paprr. W1'
,tad f..X44 J,.C;1l w:.f.ortucUt ptt•
Ir.Al ll"c a, ,trud:: bJ' I N1m trl
o, • vicr ,.. • a.rid nm 'l':dim who
J, nd up tor ~ •Uh:iut Clef'
t IOI' ..QJifflH lu,m tl, :11 au:

r. ••ud...cc

CIMb
• So. Bo,ton I mp:ou1•

• St n1lrr School of
Accounting•& finance

j

.,..

-

• So. 8otton H igh Alumni
Attoc,

r, <Uln>O lhal
»-I Lmvran • wu P\11
at!c "1 iD l,b1111Ch.Wt" •

_.._


Auoc.

School

t.tr:.....aia-t,1 1 ~ J ihn J J.fo1U17 of

W1rd 1

• Stewo White Ah,1,nnJ

• Thonu, N H1,t

IO>tl'f , . ..o.u.ur
1Y
t,nm ~ I

0
A
K

t t l

~

y

• • • • • • •- - ' " c.nrf'r.1. , ,. " • -

drllifflit«U&iil
l

STEVENSON
DEVER
KENNEDY

,1,...

,.,i. •'"'""-

loNt. .IMa L ' - • ~ .,-.,....., T....., ... ,~ '• 1 ..
Orrft,i el U ~ • •ftfft, •
4t ,,.,
~ • I M.,c,,. 17 Ch.lhfrt1u
I"'
W, ,4 1..,-. . 0.-«rOk (f,.111. WO Ul1"9 ,,-. ,,.....,.,, 11.., ,,.

,,tt, f"'•

::~"::.~..
~~ t,.~L.,u:: "C!::...~.£:.:•::·:~~.! :'::!'::.•
:

t~,:. !!::.::

fk

McCORMACK
POWERS
CONDON~
MOAKLEY

·McDONOUGH
b1 JIM1BIHUl1 1

------------ \
RE,RU£HTATIVf JOHN J. hl.0A1(L(Y rectl•n COfflfl'l"d,t'-'t \
ftol'l'I WIIU,m Y, Werd, l1b6r ludtr, for hi, h·1l1htl.-o 1t.f1Yit, l"I
bth11f of rnvnlclptl tl'l"lplo..,tu

lpk))ttt

I.

llc-p. Juh.n J \loakl'Q' of \\ard
e,r t.t,, Police tkp,111.mm\.
·' "' rn h.u rtcdnJ com..aal'ld1Uon thb ,utrmeot b ddD.ltcb" Wt"
Cl'\lai \\llli.&!D \'. Ward. prnldtl'll or cunt,.
lhe Yan. Mai. Co\lncll of lho .\.m'"la Mb.all of ~" ai.to.k'ntllp of

trttu FtdtraUon of SLslt, Coun1r OW' orcUWUoa. I wul lO ntm4
.aOi! \lunldp.al l'mplo)f'ct. for hll our t"Oa&r.atD1aUons to ro,;, tor
rN:tr:il 1tand on 1r,hlallon a.rf'C'Uaa rt.and I.Jul JOQ took on lhh lubla
cMllaa tmploytu of lbt 1'411N lion 'Mhlcb aeiual)J prorldtd DO laDepl , Tho lollo•·I~ Idler u.plaln.' nu.,, for t.ht rmploJNI tu.1\ 1:Dt,....
\tr. \\ard'• ,cllon:
ty $$Ubl~fl1 • mJnlmum .and au,
Rc-p. John Jo,cph '\lo.alt.It)'
mum for • afu ,. lb DO pr:
,u1ir 11,,w.e
H l,o whro Ult •a rem• t w uld N

Ulel

l

t

:~t,?~,:!:i~~:!'-

I
I

\foakJo:
P~;1"0,r.a1.lu
arl ill "'
•1 rurct ncttdlnalr th.al a mt.- 11ut1u of ort1.olad .lWt ,_ ,1,p
cotinpt~n In Jc "' t)ie KQ1Wn pro1'td ol lbe lttl ll.lk &cd 1 .PA~" lndltal~ lt.ll ~\J ..,ppoud srH btou•• of .. n 1rli- tt ,
Wlr, ln;na
~.L';;t;l~ n

1L•

hrf" ~

=:~ ~~~~.~:c~~c;.;
l" r prll'i-\...

'I woul,t Hir.t to auun 'I
Un «1rulltucno th.l.t ,v h
,1
Wl)"t bttn ln f11u o( 1•&1.J!aU,n

• 7!1:,~:~t!~~n'·~~~~ ;~\1~:i·,! I
rmplo>•n and, ro~n c:sr,«Lt[ly,

i :1!~i~:·!~;''l~~;.~;~~ro~tt:;!
tldrd for ,"Qulll'>1ti nl.ar·r or
I

IOftUIO.

•u•

1

•1 f\ftd at aftJ Um•'" of Ui,.e t1c:11.. 1
·u
lh
I
a ur11k1ll n
fuhart ,, ,,

•.u

1h.1ll ~p.\,I' 100 &Lid

,tdl \ti,

l,..

!I

. \I.;.,

t 1'11>

-\

- -"\

~kl;;inl Bars

Age As Basu-'For
Automobifo Rates

fl
'"ll"MIJLALn J
I l l -..k
l.-7 •• Ward ..,...a h.u m.,c, • It

•ll

Uce rtff\.

or Lh J.hu Ii ,

11
I

•El', JOHN J. MO.AKLEY

R, p1
'fl\aU~·e
whkh wo:lli
prohi It \he- Cornml rlont-r of In·
,uraac-r from butn1 compuUl)r7
•ulOm.,bllr lnsu.ran.ee nlft on \ht
•It ot lndivkJu.at
1
Reprt-Unt.aUn M'olaklf'J' lo hi.I
bill 1tatM,: ..The CommluloM·f
of lruun.nct- lo bit claulflc•Uon
of rldct a.ad dclc:rmln.:.Uon of prC'"
0t.lum chatS:l'a 1h&JI not promul,
1a1,to •n7 ubitdule of ptffn1um
chafll"S ealllnJ for an7 lncra&N.
or dt'<'rcued char1e on l.bC" bub
ttf thf' ••e of tbc pe-non to be 1n• .
Ntf'd or the II«' of an7 membtt
of hi• houwhold.•
lfoaklcy chured that It ru Mt
Ip utlfl.Jr to clauUr a drhcr
., a crrlaln clus bttau.t of lh:...
of l h drlnr but Uu\ U
hi up the- quf'sUon of \hr
i1tuUon.alll7 of Lhc- C•JmroJI"~
,·,. dtclslon. He claltnfd th•~
r~onunlulonn·, dl!'Cl.llon wa,.
"'11natory tad un,:oon.aUtu•
of

I

I

............1.

---

- FOR A SEC0 '°" 0

'tERM -

~-&M
REPRESENl Al\\/E _

JOI\~,..~ - • !~\.ff
: ~~

~ SECONO

~

N"1Al ON u,llOl

--

llhon JOU aul<en on Chr iet..,,

moro, I hopo it •ill bo 1our ploaauro to rho
and onJo, ,our f4111l 1 , and othor kind friende1

Ill

-

>

one of tho happioet da10 ot 1our lifo.

1<l
1-

Ur hoartiut good wiohoe to
1ou and 1oure tor o. Joyoue and Uorr, Chr iot(D,'l<I

z

Ill

&lid a Proeporoua and Ha PP1 I/ow Year.

'1)

Ill
Drar
\ , )' OU

kno~, thrrti "·ill h<" on l·lrction on

S<p1t•111l11•r 18111 in which 11ie rcuplc ol our lli,trirt ,,ill non1iuatc
h <o R1•pre•<ntuthc• to ,cru· u in tl1t• '.\lauachn•<II• I ,•"lotur<
l iult·ntl to cul on~ of II\) l\\O , ·o l t · for
llt-pt1'•<'t1tntiH• John Jo•<t'h "onkh·) in thnt el«tinn
'

\ , ,, !rirnd
uml n ~i~hho r, I 1111\< >"" t o ,u p11ort I1,•p r1•,,1·11ta1h 1• " "3klcJ_
ln·c,111"' I li..li,•H' h e 1111• ,.,r..-,1 th,· Oi,trirt hom•,tl) ollll ubly.

--

a::

11.

Ill
~-------r.-,.-ii--n, \

-~1:~

I

Rep. MC".:=kley \
Appointed To
Crime Unit

I
S"1clnlf bprl'Wftt•tinJ JAn.rl Kff";;-;i. Dorch••'" lfrfff •PJd

P11/1 T.Jfl/llt'r ~ OW C..-, hlf'l'\U•

tottf•t

wit~ lt.-p. JWln J•

....,kW, f1f w,,d Sttt-n •t "'- St,,, ~ . on 11'-'Cf•"t

"°"""·

...-i.)..D•t_&.tf~--~~-------,.1

V
·

--

r Rcpro~ntat\vu. i
I 1h• Sul< llou,. 0
lrom Sullol~
JThrn o~rrnbr~,, °.her receiving la~ dtJi'e'";'South Bos\on
• _I.cap, an.
r Reps. John J. OJI h
Co•ttllo, J•
Univtl'Uly. ,
., La ,enc.e:; and o n
"t-t: '·'
John C. 8rnnah1n,
w
at Boito1, Optta ou.
fl\aic.a Pl1in. Ctl'emony

RE

co~ lo

JOHN

W

W"-~-------~

MOAK[EY
Represen lalive
VITIRAN
IA

4

r.

-.Jf.JlJ

.,.

..

OIMOCRAT

!
~.1.,11.11111

Iu

I

TO THE VOTERS OF WARD
..., - - - - - - - -... , ,..,,. n lwml,/r n,,./

f,,J

/,r11r1.

mnn

nml

t

,rnl,...,

I t/,r,n/.. ,·rrrr
,rnn,nn

,rl,o
In the &phit t.f

mn,/,. pt,ui/1(,, tl,r orrr.o
ul,rlmln,r rutr ,:itrn 1f1<.'

f,l~pffliilyl

JI,")

~ t ._.,,._.
f9'ro ho~ t-c-1.Jo
to 011 rny ~ t,i~ 1eh

nt•nd

l't>
man.'t' icho u-urlu·d In '·'1'
1,rhnl/ durin~ t/,,. ram•
pal~n. I triA/1 tu ,.,. prru
my Jt"lwl,··liHJrtrd upprn:I·
nJitm nnrl n..,I. 1/,rir nm•
tinu,d ,upporl.
for Rf"~Nf'nlnlirf',

John J. (Joe)
Moakley
Rcprcs.cnt.1tii.,e

Ward 7

John J. ·]or" .\ lo•kl•y

,.
ft

• 1~f

~

;.-;.

~--r

"b ...

it.{~
f-'5· .

"t':.,
=>
~

~

::i

~

a...;

~i

fj. ~ i
:;.. •
[

Q

f;; l l

~

~

~~

i1

~

f

r -

-

Btst

Wish<>

for

Succeu of rhe
180th Anni,e,,.

~
f')

I!:
UI

OBSERVANCES

§~
UI

~ ~ ~

t~e. -~

:,\

~
f')
f')

a;

IJ:,

UI

REPUESENTATIVE
JOHN J,

MOAKLEY

l=--

REP. JOHN J. MOAk\.lV

I

Lhb • t~k. "M.tn • l.r1• and ~n
lbu.W•\le ((l,nmitlH of •UPS""r1U1

1t1rtfd a door-to-door unuu of
lh• tl\Ute .....rd.
wo,klna: tn clo1• ro<iptnUon,

I

lh• tommlHtl mtmto,n ar• u
Hrtln1 lhat ln th• ul to do•
aom•bodJ ~,utnc \Ira .. l'Y um.

1

p111;r1

hten,1 Hf, 11UI rl.111 IHl'1'

I

famlh In lh• 1'lrd rut JrU I
pt('lpie to m1h ttt1.11n tat lh•1
\c-lt n th, JII ""'\U'Y ~• ltmhti 11
and vot• (or Jl1ruuntau,. •-,,.).
10.

Th• (ilhw.J.arnl of •o,

1

ura

1tiom, lrom 1b1 acu,1lY )f Rt'°•
1 1tnl.1.lln Moa.. l•)' 11:bo h d"ounr
,111 or htt 'fl&lr.ln& hM1n lo oi• ,I
1h, nuu\ at , a t,unn11n1 ,.,
Wlfli '7 In l'!Uny )UO th lt rill •

I

1't11k•:•I

" . .adduulnc tunr-a11n
,,. •II II muun1 ,01tr1 i:if lh•
•ard at f'l'llftY hn, ~ partln

WARD 7

·1 al,n to Inform mr toruutu
,nh

1

,r

rnY rro,d of Hf\'l(t In I

th•,, 11.atur. aoJ lu ltoPlf • UP
(In lh• Ill Iba\ J 01 P ; WR ',{.O.ui
1 ut I ti nit rlff n,11 ti an t,pf'-11
tunu, , 0 lt-1,I an~ 'T\-OOb'\r ,, 1n
un.t. 1 '"' t, 111M the rt-or•• d

W• d f, I 1-• 'I" • tn ur-y i:in •
on11,u ,11, • unr• 1 du 1 '
•n

,.

rti l(Ulllllll'I ~(IU I I Im flnnly
( n 1 , 1 • ti J
rt rd of

•n• •1

\\ ,Ud

fU

1 , )II
f

' lillili

of!

I 11, ,, 1,,,
f
, ,a I ¥11\l

. . . . . . .,.....

r ........~. r.
fU 'OMPUSJIJIES1'S MOA KLEY VOTED FOR:


Jr~ V
'-f,

MOAKLfY VOTfD AGAINST,

1n fOI Ch1ldr~n and

e 5:•le• TH
• Quolin-t Tu

• f""~ Rui> Au1omobllf" Jn,ur•nc-e
• l n.rrf'aud 8'-n#fit• (ot th,. A1HI
Tr•n,portabOn Allo<A•nett
'\ M11Chc:al Eaprnµ, AJl~ancN
,, Added Houtin1 FaeilihH
• lnrrt.a~ B,c,ntflU undrr th•

MOAKLEY FO UGHT AGAl!o1$T1

EmrJorml'nt Sf,cunty Act
• Ot-fut of IM Dnnrnt Sy,t,•ffl
Savin.: Automobile O.\'Tlfft
Tbouannda of Dollen
\. 1 Ehman.a hon of tJs'ci Pctin S; •,m

-

E\PERIE, CED \
AFFILIATIONS:

BORN:
·?-tsitt &ttut.

2111

rit

~"11th Bolton
,nll l"•f1.

PAI

lF \

Kn11ht, of Columbus
Amr rtcan 1Aa1on

V....i.-r_,.. of For,,cn W•rt
S,.,uth Botton C1u.1,n.s" ANOCiabo.a
Ward 7 01'm0<:.,.tk Ch.1b

EDUCATION:
1.a

y.,,.

• MT .A
In :-r• 1&4
• T,ltrhonfl Rat, l neri.:at-t
• Ht&heir G11 RelH

Schools,.i,., Wt,it• Auori•t"

II School
Soul,, &st.6n H11h School
I\

South Bo ton H1ah Alumnl

N.-Mrum Pr,p.u•lOf)' ~ hool
8,-.itl")' &:honl of Aaount1n1

LfGISLATIVE COMMITTEES•
Ch11rrr 111n

Unrvir.wrty cl ,.h,m1 ( p,.. t..,i,1)
Sullo:l: L..,, &-boo~ L!.B.

rtlritk

r.ti,, ••

llll II •11ffi

ff,r 1ior, , nd Public Li nd•
A•re>iLautiC"t

~

ts

~

QI
"'
=
.....

.. £

i li
:
:: ..
1\

~.. ..1
z "
> •

.. j

0

z :,: 1

!? i

..
..
. ..l

~

....
QI

.. .. \
" .
c1

\I
QI

j

J

:i £

..; l
z j

QI
QI

a&:

?

§!

..
:i

__.I

---

t ,

~

l~~u.~~~~t~...Win In Primary ..
~
np.-.1
•ot.•

VOTERS -WARD 7
IS1' u,E OF l OL, R
2 I OTES 1'0

1

"'; U:.

VETERAN

,~-l.

r:

buc;~· ~d;:·1( "-1b

0

Repu

R~pre

pi~. ~: ~:~\.'~-:;;:~

.::i~-1

100


'hl;tf 10
Ir. JOHN J. MOA)(L[Y

\

'fuHdq

re, I 326
2 345
3 317
~ 453
514
6 547
7 470
8 304
9 229

u,,.., I

"'' """•'• 10 "'"

flu ••rn ,.,.., ..,~ - ,

Rl!P . J AMEi P, COHOON

•u 1nothtr ; ; ; d11

I~: !r°o~~c ~;P:=~~:~ ~
,u

LbrNI loul Jt'Oi,Uton r-.t.alnNl

IJorton H.,. ld!
·R~p Moaklry ti.a, m.adf' nf

ENDORSED BY:

thdt ~ u b7 W• nurrJ.nt.. ldHl
..
•uthirr tt,nd.lUODI faUtd 10 brine

ub1• C?flt_"'lbu.. .QQI to Puhtit
6f-n~-~-·
Statt H-ovH
• • • • mw c,f tbt mor. prom•
mi , , n; Le,cutaton on


out •D7lh1ol mon

p,4.,...,,

Senior Clll11n1 of Muuchuulls
Brolhtrhool of R1llw1y Cltrkl
Anmlun Ftdtr1llon of l1bor
Co111mlNtt for lndustr/11 Orc1nl111fon

B:...-roaHIIL"
$.outft lo,to" Tr,buo ~
·A
f(" ... to 1lof ~.-.1 ,,,.
lFy"°f'MflU..

~"1 H,11 ,....., , A =l"lo<! L<s<,J11

COMMENDED BY:

Dublt4 Amtrlun V1ltr1n1
1
Amclate4 f ire Flchtm
M1111chuHlf1 D1nltl Soel1ty
llm lmclallon far Rtlard1d Chlldr1•

tha.Q

th• -U,M

.-ou• lh,U bu punllNI IA P•rtr
prtm.trln la re<nU Jtan.
I lbt ttnallt Jr, lb, Rtprn~nt,.
UYt C")nle.U1 In Lbe Uto lonl
.-,nh nr~ • dou r.pUr& of
!Pl-4 prtmaf7. n«pt lhat ell can•
.duhtH p,oUtd a 1UlhUr ll.rttr
'V1)t• dut to a proportlon.1t111J'

u,,

!

aar,n h1rnou1
In \'f'an! .SJJ:, l\fPrLunJ.aUu
J, b.n T T)n&n nlllntd bb ,ut,,
.- :mnl' t,y 1U,htly bctltr lhaa
6.10 YOtn from hrmtr City Coon,,
duUor Joupb )f. Srun11IL Tb• tot,,
.a ln &ii• Ward .SlX
Trnu
• • ,.,. ....... Hll

coat•• ••m

15canneU ............. ...

1m

I

TO llll rnrrns
01 \\'.\I 7
m

lr - -~ - -

U..11 lu;J
1

reuti J
•lk-,.e

~ \\1'1!:~

1

MOAKLEY CONDON McCOLGAH FOLEY

p

Pllml'nt.lr, •ote from wotci

~••

:;ff•: "

I

-:2 dittk

WARD SEVEN

I•

~ OPPollUoo, . . . . . . . . .• "''~
~•Uotuod pull lt..n 10

rr.ak => "
r .- • t,-• r ~If-• f r s:
.r
1.1 ..., ft."'t Ha_.
tn I • T'"' J1\e Ytal '"

-

· •"~ u11 ;1& c
11

"'"J

' ~ll~l~a~n~~:~ ~o;d R~: I

:::u~ ::~-~~~.' for

:t1•

:;!-

co-.-,nw,n C)lmullor l'atne\ P
1 lfrO...nou1b. ump.i,lJ.ri.lna tor I ~
tc.
l,1bL b..i• • u
::;~UOQ l# lbe tl.b C IG.t.c:Wor • ,J1 ::J..-1., jl
ct. k'"On'd •
YUi dfJft lo
over J&mn !Ii. r
II..
, ('., ,,... n ..,,,
t.h

PUA:~ ............. "

JOHN JOSEPH

DEMOCRAT

tnUon..

Jhl
oo
ns
fu.h
• •• • • • • • • •
SO?
hrdtrl.7 ... .. ... • .. ~

REPRESENTATI, .

j R~t"Sffltatrves.•

Jr. k1>fTd on, Rtp. Jow,h \\
aoml.nh of \.be Dt-a.o- n\Je

•• , ••·. ••• . . ... • JIOl

c':..-:1 ................

Experienced Democratic

MOAKLEY

'"·

~o.ar..1..,

I

,,~d~
................ m,
r: Io , u ....... ........ %Z2'9

RE-ELECT YOUR

A u oci1te-d Ltbo, 1.-c:ord!
•Y,=u_"'i'z mm hk• Re-p. M,._k
It')· add d1v,rry tl' Lht ff~

I••

ou1 c:1.,, •11ne
Ward 1
The I• '°"lb &t.!<U1
rd ' J LJ
hi ua,
b--U
.llffll&U,,. b.td bMu d10~ tor ih I C:Ud• • ,1 a.i F
rib tJ
~\,.; ~L'b. hre ht

' """
i:otlYnrtll'• tttrzu.
UPMt t"".c1.0tr •hkb l1l., 0.. _ l)
ti ,O,W,i ~
1
1 Ma
~
, to1~' ~•I'd Sn~ tO'.u.1 ••re u P'rn!dto.1, r.d-nnJ J. ,...cCon:aa ll. l ~ ~ ti"•

l.

IO__!!!

406

259

259

298

281
210

194
214

3f6
355
355
403
407
227
364
_166

·

173
113
169
227
197
345
195

183
144
188
285
131
133
192

-- --

3802
\

Fr. n 1 Jiwnb1~ .and g: tfolul ht:' rt. t lh•nk t \ r v

mean

and

".Jman •ho

mad~ ~1bli,

u,

O\tr

wbflmin11 \.>t(" '- t'l me
for Reprrwntatw,. To u-..
many •bo .«tlttd m my

I

heh.If d"""& tho <Am,
P-fliJ\ I • .th to cfflP.1\U

I

my wltol•h~ ~~d IJ>Plf'o
ri.1b n.

Joli11 Ju.,, IJ.,.,k/ey

1I

6.W

•• 711
1-11, lb• 1
..n.lr.J Umt lo , row,
1f'1)rnmL1\he Jaho J. Mo1kl,,.,I d th• t.kbt. la Ward &n,n. ha..-,

1111 • 1/'JO.odd ,ota adu our hb
tollurut, JltpruenlaU~• ltintt
"· Coo.don, •ho had • 1&1• m.u,in
cu, Cou.ntilor JobJt

o.,.,r forr.tlcr

J. lkC"ltu"' ch• n,u,r-up, Coo~
don', rttlcrllon bad U1• old Urii- ~
,,.. pvu Ill ().1J ~ tblDlina,('•Pt. ,
te--. I'•
rttaJI • PttTI,.;

Have a
f

fl 11

< ,upt,
,,
l •)fU I\·

I

1111

SeCit
nd·
lh

tin llun , ,
1111

01hl

r

I\ 1h•"
0(

t

I

Her 1, ml•n

l 11 1 1

i;

, ,., , '"' J,,,,,, ., .,..,., , ,.....

n l~IU lu

f · i•nll•ll\

,t· 4'1\ •ll

l "I.I Ullll 11(

lht I h t+. 11

I . )

\ I

in 1l1
C' I ,t t llou . " '' 1'H
, ~ IJ. 'h) fo l I ' h.l lt h

I

- - ON HIS RECORD - -

I

RE-ELECT

REPRESENTATIVE
JOHN J. "JOE"

\

I

*

* * *

DEMOCRAT

*

VETERAN

* * *•

73

... '

t-•
'\ '

~.~

~
·-

J:;.(

~...

<

-~

~

-~,e r~

lyt · ~· ~ ;;;.

,>
)

z

&

...
X

* ...
-t ...
:c:..: ~ < * ..
):ii, -::! ~ 0 *
..._u, -I
*i
~
n-1 I'll *
;,r, *
:J:i~ (I) *
),a " ' ~ ~
z ~
~
0

z

l:'

:opt!£

:!

0
C:

V)

Ill
~~t~~~
=a • {~~:it ~
r" : ' ~ t

;;...:

~

;.:pp, ~
! • ~ l rl < n
d .. r~P·,
• i - .. r"tl• ~o

·


l:J:.

;;;

~

-

"'

C:

~
X

~

C

~

0

~

c
~
-;.

~

,

}:};

*
"'0 ~ ;~ *

G') -t'I ~ ~~

>
~=·:'~"., ..
; .. ,:: - l :, ~ .....
_;: ~~i : ~

,, . .

MM~

>
~

~n=~;~ ?i

• ...,,,, • &U'~r,~ ;?' ;~i£ =~
.. . .
__ ; ..,
~>

I

.

~

..

-~

:

~ ... ?

...

>

!-

;.

~~
~~ - l
"'

--

- ,, - •.\ ,.,
-; ;'%
~- .. j:i., ~~ ~
~
~

:

; :

~:~-.~1-., ~
~. -~

-

:,.,::.

\\

-

/

~

'-. , ( 1,.~
w

I

HANG

,
-\..

nus

6J~:r
- ~J

I

BY YOUR PHONE

j oc .,Uoaklcy

DE 8_
1212
KE 6-1500

MOAKLEY
Volo•••

l>wv•<
,

Domoc:rol

"I

;

..=-...
~ ~

1
~-r,,....,o,o,.,..._I

.,-. ..

.;,,..
.. a,,,
rn& - ,,..::,
dlllJcnaP to ,...,...

~~~:•.'

HU 2-5252

REP. MOAKlEY

,.. . . . . - ..,•...,._

tr

...-.!"""' ,.,.,, Jr, ,=,-,.......
u. •'fflfltt.-wd It I!"',_ · i:,:

,..

-j--- :--

I ·
I. ~ll · ~
f
-l

0

~

~

~

-~

,.

'"°''

~
"

••
-:, ,

_- -

-

-: ,,;::

e Lt-,11

-\,

';l

I

~
-

I l/l
4

-·,-.,~~~,:,.,, , .,;,•\
• ,..... ·.-''- .;~~- .. '-.. j:
·•

-~ -1i::~·;~fl•/]f~ti.
~:>..'

~

'?.
'

O

e'
..

>

Q

-

n>

l,Q

~
-1~t~f .. ·1t'\< ,,
~ "'·' ' ...., . ,, "'"' 1

,

O ~

,. '•' . ;' ·- .-:•' r, •,;.· . • • • . .; , " ' ~ -C,
'
·,·
, ,j:'~., .,~
"
0
i •
-. - ,.,
- r , • 1. J -, ~• ~ -• • , " ,, ,1 i •r

11 .~ . ~ ":f V'
·

r ,

~

Q

· . ""

i'•·"' _,;,~, 'ff
0
_.

~
o

~ ~

\1:...;:

~n>

(4 '·

·<!
·?..J

,

·r,~• .,;,
.

.;-c~- ""c:,

::---'

AN 8-7171
--.,.,.

~

TO

SEN ATOR
Vf' AAl.l .anOCHn

Boston Gos (Emergency) JA 4-6000
Forecast
WE 6-1234

"" ·""

• ....:

·<:;>,i.""

~~._,. ...... hao'Jddle:'
.

611

Emergency Ooetor

'.,p

"' .,. "" s,..!!ot>

HI 2-8982

c=•n~

·~ :
.
~
i":~

1• """'"~

LI 2-5533

Edison Co. (Emergency)
Telephone Repair

~

,.,

I ---""--~
~E~~o!'i,~. J

MOAKLEY

KE 6-7150
CA 7-4600

F B. I
.

SENATOR

~ ~.
:,

Jahn Jo,.,.

KE 6-8600
LA 3-5100

Water Deportment
State House

REPRE ENTATIVE JOHN JOSE
S
PH

e1

PROMOTE
Ropre,colalive

pt· D rtm en t
o ice epo
Fire Deportment

l

~

-

Moakley
j Battle Seen

TI M E
, FOR THAT CHANGE

C Hospital
ity
(rty Holl

Vo, , o w.,d, tr7· ,9 ,od 13
PROMOTE TO

I

-

Aland •-1,;t,1,N;od<;

I

Emergency Phone Numbers

Sineorcly,

'' •

J

'---'

"t(

I

,....~···-1

C-1,;,J.

/

Dear Neighbor:
I om sorry you wcro not homo
when I eoned I hopo I win be able
lo. meot Doy and soy hollo bcloro
Pnmory you

li

~
......... ~~ ,_ .,, ' l!Hot Powers,

~-

..........__

)}

?Sf ~-r: g::,i:::
. ,~ , --:;:- ,· -'! t~':!'C.\ }j,.
i- :__,-.-IC...::~-

=

S•
,--

I

r

SOUTH IOSTOH TkllUHf

THUlSOJ.Y1 A

.-.lynlll<'ant St,.p11 . , •

Hail M<·Cormack's Role
In Field Of Civil Riµ;hts
s1rrut.:1nt ••tpt kn th• prottttlon of r'-rll ~-hu
•"'1 r\vll ll~rt,.. han boon aehlnod by AltornoJ
Control Edward J McC'orm1<k, Jr
1'11 • u ~tat..i 1'111 tod17 r ~ lill lh.• t•CH hr JMft
'ite'1$r1111 k •• t,.. blUl!I 1
rtud I lr\11 11ft c.!lUIH

,•.m,nt•

, . . . . . II)! t\....t • ~

"' ..

n,

•td•

I• ,~ 011.11.a

.,..nr, ,., u, r11!),

,..,.,. ,,., r...1ttUtm

1n I M

rr;.ew1.

111"4•••"'•••

1,

,it~M-J.Cl

ID'l•

P•'JKl,p•,
lM

,-&.!:

IJ\1 1 1h UIM • t f l la r "
Gn11u ,..,out l" th 1•14 •t'. f':lt ~ l.h.tt • mae •
11 c"'11 ritlooh 1"4 tl..U hM~O h:~•nt \IAUI ,=--,!I I l7
hu, ._,,. ,... ••, "114tt llcCet• ... mliaiftM U!.U lh Oltl ,- 4
111ac11 '"'"' 11N1, , ,., Jtt, Mi..• •.d U!, I iaiur UI f
• Cll
01M11I 111 M&nuhll' tt,1,1 • !I .un.1
ud f • •1
1tftt ti•~tery , ...,,,... , '• ' "'" • f"•K" a· • 4.il
fl u1o
"'-etltltt 911 IUOft kill.
tilt a dtffM..111 IWDtt f 1(1 JUI

It

•t,

,1.,,..,,..,

8
~

l


'\\ll·.~~:

1

11111 •"'
I

l I tr: 1 I

ooon

n.,11.lt

..

I,.,,

1,h , ,

-tit

1

11 , tof(L"1 •IU

• .. m. ,

• ,,.nu1:wt ,

" ' • .4,114,.-..,

t.l

{

•P

••

-.11,

1!11 ...•1 f,.

t.,,

"'II,

~

''' N•n

I

1

~,.;·~ : : .·~:... h\t .. \

""''' lllf.(trMMii 1 ,1nrtlr.\ ..
' " !II.ti ,.., . . u ,t•tM Vft4e,

.,,.., .,.. ."''·""" ., ......
,,
~._._ . . .,. ,.raonMI
111,ci•• l'MM rlt'i.~

I
I

r,

Let's Look At The Official
VOTING RECORD OF

I

,:.

REPRESENTATIVE
JOHN JOSEPH

MOAKLEY
MOAKLEY VOTED:
AGAINST th, 11111111 May 23, 1988 - Hou11 Journal 1&11-1&19
AGAINST th, ulu lu July I, 1951 - Houn Journal ll02·1104,
AGAINST th, ulu In July 15, 1951- Houn Journ,t 1184·1ll8,
AGAINST lh111lu In July ll, 19Sl - Houn Journ,11810·1812,
AGAINST th, 11lu l11 July 18, 1961- Houn Journ,I 1811·1820,
AGAINST th, 11lu lu Much 11, 1968- Houn Journ,1824,928,
AGAINST !ht 11lu l11 March 11, 1968 - Houn Journ,1826-828,
AGAINST th, 11111 In lucu1I 8, 1969 -- Houn Journal 1801·1809,
AGAINST !ht uln In February 16, 1960 - Houn Journal 829,931,

I

REPRESENTATIVE MOAKLEY HAS
NEVER VOTED FOR THE SALES TAX!

-·-

Do Not Bo Dorolvod by Polltlcal Clrculort.

If You want the Truth, Look lo the Offlclol Record,,
Not th• Writings ol Paid Polltlcol Wrllers.

1.~ , -11~

fORN NO. I-134
(REV . 12-1-84)\'
OURNTIT\' : 200